Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaynakça Incelemeleri YTO 506 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapılmış olan akademik çalışmaları ve kullanılmakta olan ders kitaplarını inceleyerek tanımalarını sağlamak.
Course Content Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları ve akademik çalışmalar incelenecektir. Öncelikle genel çerçeveyi görmek açısından farklı seviyelere ve milletler için hazırlanmış ders kitapları incelenecektir. Bu kitaplar TÖMER gibi üniversite kuruluşlarının yanı sıra özel kuruluş ve şahıslar tarafından çıkarılmaktadır. Sonrasında; tez, süreli yayın, kitap şeklinde tasniflerle akademik kaynakça incelemeleri yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretim materyal ve kaynakçaları hazırlayacak olgunluğa ulaşır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik çalışma yapacak olgunluğa ulaşır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapılmış akademik çalışmalardan haberdar olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının hangi seviyelere göre olduğunu ayırt eder. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarını tanıma
2 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitabı incelemeleri
3 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitabı incelemeleri
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitabı modeli hazırlama
5 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitabı modeli hazırlama
6 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışmalara genel bir bakış
7 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışma incelemeleri: Yüksek lisans ve doktora tezleri
8 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışma incelemeleri: Yüksek lisans ve doktora tezleri
9 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışma incelemeleri: Süreli yayın incelemeleri
10 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışma incelemeleri: Süreli yayın incelemeleri
11 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışma incelemeleri: Akademik kitap incelemeleri
12 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış akademik çalışma incelemeleri: Akademik kitap incelemeleri
13 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış web sayfası çevrimiçi incelemeler
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Bayyurt, Y.; Yaylı, D. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık<br>Kaya, Z. (1994). İkinci dil olarak Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi<br>Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Usem Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8