Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Düzeylerinin Tespiti YTT 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator BEKİR İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin ana amacı, özellikle yabancılara Türkçe öğretilirken hangi seviyede hangi dil becerisinin kazandırılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda öğrenicilerin edinmesi gerekli söz dağarcığı başta olmak üzere bilmeleri gereken dil yapıları ortaya konacak ve bu yapılara uygun metin seçimi üzerinde durulacaktır.
Course Content Bu derste başta Avrupa Dil Portfolyosu tanıtılıcak. Ayrıca öğrencilere hangi seviyede hangi dil yapılarının öğretilmesi gerektiği konusunda bilgi verilecektir. Yabancılara Türkçe öğretiminde önemli, sorunlardan biri olan sözcük öğretimi konusu ele alınarak yabancıların hangi seviyede hangi söz dağarcığına sahip olmaları gerektiği konusu açıklanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe öğrenen yabancıların seviyelerine göre edinmeleri gerekli söz dağarcığı konusunda fikir sahibi olur.
2 Yabancılara Türkçe öğretiminde hangi dil düzeyleri olduğunu bilir.
3 Seviyeye göre hangi dil yapılarının verilmesi gerektiğini bilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliği’nin yabancı dil öğretimine ilişkin genel politikaları
2 Avrupa Dil Portfolyosunun genel tanıtımı
3 Avrupa dil Portfolyosuna Göre A1 düzeyi dil becerileri
4 Avrupa dil Portfolyosuna Göre A2 düzeyi dil becerileri
5 Avrupa dil Portfolyosuna Göre B1 düzeyi dil becerileri
6 Avrupa dil Portfolyosuna Göre B2 düzeyi dil becerileri
7 VİZE
8 Avrupa dil Portfolyosuna Göre C1 düzeyi dil becerileri
9 Avrupa dil Portfolyosuna Göre C2 düzeyi dil becerileri
10 Sözcük ediniminin yabancılara Türkçe öğretiminde önemi
11 Türkçe öğrenen yabancıların düzeyleree göre bilmesi gereken sözcükler ve bu sözcüklerin seçim kriterleri
12 Türkçe öğrenen yabancıların düzeyleree göre bilmesi gereken sözcükler ve bu sözcüklerin seçim kriterleri
13 Dersin genel değerlendirmesi
14 FİNAL
Resources
Course Notes
Course Resources Avrupa Konseyi : Avrupa Dil Portfolyosu
Günay Doğan, “Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar”, DEDAM Yayınları, İzmir, 2011
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6