Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabancilar Için Türkçe Öğretimi Metin Incelemeleri YTT 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapılmış olan akademik çalışmaları ve kullanılmakta olan ders kitaplarını inceleyerek tanımalarını sağlamak.
Course Content Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ve Türk kültürünün tanıtımında metinlerin önemine değinilecektir. Öğrenicilerin yaşına ve Türkçe biliş durumlarına göre seviyeler oluşturularak bu seviyelere uygun metinler oluşturulacaktır. Bu metinler aracılığıyla 4 dil temel becerisi ve dil bilgisi öğretimi etkinliklerine yer verilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk kültürünü metinlerle aktarabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe seviyeleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının hangi seviyelere göre olduğunu ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türkçenin konularının yabancılara göre zorluk seviyesini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türkçeyi öğretebilecek ve Türk kültürünü aktarabilecek metinler oluşturabilir. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin tanımı ve Metin Bilgisi
2 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçenin seviyeleri
3 Temel Türkçe seviyesi ve metin oluşturma
4 Temel Türkçe seviyesi ve metin oluşturma
5 Temel Türkçe seviyesi metin etkinlikleri
6 Temel Türkçe seviyesi metin etkinlikleri
7 Orta Türkçe seviyesi ve metin oluşturma
8 Orta Türkçe seviyesi ve metin oluşturma
9 Orta Türkçe seviyesi metin etkinlikleri
10 Orta Türkçe seviyesi metin etkinlikleri
11 Yüksek Türkçe seviyesi ve metin oluşturma
12 Yüksek Türkçe seviyesi ve metin oluşturma
13 Yüksek Türkçe seviyesi metin etkinlikleri
14 Yüksek Türkçe seviyesi metin etkinlikleri
Resources
Course Notes
Course Resources Bayyurt, Y.; Yaylı, D. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık
Kaya, Z. (1994). İkinci dil olarak Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.
Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Usem Yayınları
Günay, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6