Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beceri Alanlarina Yönelik Etkinlik Modelleri YTT 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ADEM SORUÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yazılı ve sözlü kanallarda metin çözümleme ve üretme sürecinde farklı dil becerileri ağır bastığından okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisini geliştirilmesini ve bütün söylem alanlarında etkili ve yeterli iletişimi gerçekleştirebilmek için dört dil becerisinin birlikte işletilmesini sağlayan etkinler düzenleme bilgi ve becerisini geliştirmek.
Course Content Yabancı dil öğretiminde anlama ve anlatma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik modelleri araştırma ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulamaya yönelik çalışmalar oluşturma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okuma metinleri üzerine etkinlik hazırlar.
2 Dinleme metinleri üzerine etkinlik hazırlar.
3 Konuşma becerisini geliştirmek için gerekli bilgi ve girdi sağlayan etkinlikler hazırlar.
4 Dil öğretiminde beceri alanlarını ve amaçlarını tanımlar.
5 Yazma becerisini geliştirmek için gerekli bilgi ve girdi sağlayan etkinlikler hazırlar.
6 Hedef dilbilgisi ve dil yapılarını öğretmek için dört dil becerisinin beraber işletildiği bir ünite hazırlar.
7 Beceri türlerine göre farklılaşan etkinlik modellerini saptar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dilin İşleyişi ve Dil Beceri Alanları
2 Dil Beceri Alanları Arasındaki İlişkiler-Metin Türü ve Beceri İlişkisi
3 Metin Türü ve Etkinlik Biçimi İlişkisi
4 Okuma Becerisini Geliştirici Etkinlik Biçimleri
5 Dinleme Becerisini Geliştirici Etkinlik Biçimleri
6 Yazma Becerisini Geliştirici Etkinlik Biçimleri (süreç odaklı yazma eğitimi)
7 Konuşma Becerisini Geliştirici Etkinlik Biçimleri
8 Görsel Okuma Becerisini Geliştirici Etkinlik biçimleri
9 Becerilerin Birlikte İşletildiği Etkinlik Biçimleri
10 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının beceri alanlarına yönelik içerdikleri etkinler bakımından incelenmesi
11 Dil becerilerini geliştirici materyal hazırlama ve sunma
12 Dil becerilerini geliştirici materyal hazırlama ve sunma
13 Dil becerilerini geliştirici materyal hazırlama ve sunma
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes BANDURA, Alain. Le Sentiment D’efficacité Personnelle. Revue Des Sciences Humaines, Avril 2004, No 148. Pp. 42<br>BOGAARDS, Paul. Aptitude Et Affectivité Dans L’apprentissage Des Langues Étrangère. Paris: Hatier
Course Resources ANDRIANIRINA, H. (2005). La rétroaction : aide à l´apprentissage dans les environnements multimédias d´apprentissage du français langue étrangère. Mémoire pour le Master 2 Recherche. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
LEHMANN, D. (1993). Objectifs spécifiques en langue étrangère - Les programmes en question. Paris : Hachette.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6