Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çokdilli Türk Kökenlilere Türkçe Öğretimi YTT 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkiye dışında yaşayan ve Türkçeyi ana dili olarak öğrenememiş ya da çokdilli bir ortamda yetiştiği için Türkçeyi iyi bilmeyen Türk soylulara Türkiye Türkçesini öğretmek.
Course Content İki dillilik ve iki kültürlülük kavramları, iki dillilerin dil ve kültür problemleri, yurt
dışında doğup büyüyen ve Türkçeden başka bir dil ile hayatını devam ettirmek
zorunda kalan fakat Türkçeyi de tam olarak öğrenemeyen Türk kökenlilere Türkiye
Türkçesi öğretimi, programların hazırlanması, metotların tespiti.
Türk kökenlilere Türkçe öğretimindeki yaklaşım ve tekniklerin tespiti. Türk kökenlilere Türkçe öğretilirken dil bilgisinde hangi konulara öncelik verilmesi gerektiğinin tespiti, Türk kökenlilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları en önemli problemler. Dört temel becerinin önemi.
Ölçme ve değerlendirme teknikleri ( dikte, yazılı anlatım, sözlü anlatım, dil bilgisi, okumaanlama ve dinleme-anlama)
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye dışında yaşayan Türk kökenlilerin Türkçe ve Türk kültürü seviyesini görür. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk kökenlilere Türkçe öğretiminde kullanılacak kaynak ve materyalleri hazırlar. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
3 Türkiye dışında yaşayan Türk kökenlileri hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türkçeyi az bilen ve bilmeyenlere karşı öğretim metotlarını geliştirir. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
5 İkidillilik, çokdillilik, çokkültürlülük gibi kavramları ve bu özellikteki Türklerin durumunu görür. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye dışında yaşayan Türk kökenlileri tanıma
2 Türkiye dışında yaşayan Türk kökenlilerin sınıflandırılması
3 Türk soylu devletler ve konuşulan diğer Türk Lehçeleri
4 İkidilli/çokdillilik ve çokkültürlülük
5 İkidilli/çokdilli ve çokkültürlü ortamlarda uygulanan dil dersi modelleri
6 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretimi ilke ve prensipleri
7 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretimi materyalleri
8 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretimi kullanılacak yöntemler
9 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretiminde 4 temel beceri
10 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretiminde dil bilgisi konuları
11 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretiminde ölçme ve değerlendirme
12 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirme
13 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirme
14 Çokdilli Türk kökenlilere Türkçe Öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirme
Resources
Course Notes
Course Resources MEB (2009). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi
Öğretim Programı (1-10. Sınıflar). Ankara: MEB
KAYA, Z. (1994). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.
TDK (2000). Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunlar Toplantısı. Ankara: TDK Yayınları.
GÜZEL, A. (1988). “Almanya’daki Türk Çocuklarına Verilmesi Gerekli Türk Kültürü Dersinin Önemi”, Ankara Aydınlar Ocağı Dergisi, Ocak-Haziran 1988, S. 1-2, s. 7-20
BARNARD, R. and GLYNN, T. (2003). Bilingual Children´s Language and Literacy Development. England: Multilingual Matters
ALPTEKİN, C. (2010). “Relatıons and Interactıons between Languages in Bilingualism: Reasons and Results” Journal of Theory and Practice in Education V: 6 (2), 170-178
ERCİLASUN, A. B. (1993) Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara: Akçağ Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6