Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seminer (Dr) TEG 600 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Course Lecturers Prof.Dr. MÜBİN KIYICI, Doç.Dr. MEHMET KAYA, Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur; Arş. Gör. Betül Düşünceli

Course Category Diğer
Course Objective

Öğrencilerin araştırma ve rapor hazırlama yeteneklerini geliştirmek. Tez konusu belirleme ve hazırlamalarını sağlamak

Course Content

Bilimsel araştırma nedir?

Araştırmada konu seçimi

Araştırma yönteminin seçimi

Araştırmanın amaç ve hedeflerini belirleme

Araştırma konusunun sunumu

Araştırma raporu nasıl hazırlanır?

Araştırma raporunda bulunması gereken bölümler

Araştırma raporu nasıl düzenlenir?

Araştırma raporu nasıl sunulur?

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini tanımlayacak, ilişkileri kavrayabilecek, uygulayabilecektir. Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 Hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirecektir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
3 Konferans ve sunum tekniklerini izlemeyi, tartışabilmeyi ve kaynak araştırma ve yönetiminde etkinlik kazanacaktır. Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
4 Kaynaklara dayalı bireysel ve takım halinde eğitim alanında araştırma, iletişim, sunum becerileri kazanmış olacaktır . Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Tabachnick, B. G, & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Edition). Boston : Pearson.

2) Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, PegemA Yayıncılık, Ankara

3) Day, Robert, A. (2005). Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır?, Tübitak Yayınları, Ankara

4) Büyüköztürk Ş. ve diğerleri (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.

5) Ural A. ve Kılıç İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile veri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 40
Total 70
1. Final 30
Total 30
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6