Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dönemlere Göre Sözcük Hazinesini Geliştirme Yollari TEG 622 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İki yaşından itibaren dili kullanmaya başlayan çocuk için en önemli şey sözcük kullanmaktır. Beş yaşına kadar daha çok aile içinde temel sözcüklerle iletişimi sağlayan çocuk aile dışında da iletişimini sağlaması için sözcüğünü zenginleştirmesi gerekir. Bu dersin amacı hangi yaşlarda nasıl yollarla sözcük gerçekleşeceğine dair uygulama ve kuralları aktarmaktır.
Course Content Türkçe sözcükleri temelden başlayarak öğrenilmesi gereken ilk sözcükleri sınıflandırır ve yaşlara göre sözcük öğretiminin nasıl gerçekleşeceğini, hangi etkinliklerin uygulanacağını aktarır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözcük öğretimini gerçekleştirir. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
2 Yaşlara göre çocuğun hangi sözcükleri bildiğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Yaşlara göre bilinmesi gereken sözcükleri sınıflar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Sözcükleri kategorilere ayırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doğumdan itibaren çocuğun dil gelişiminin incelenmesi
2 Doğumdan itibaren çocuğun dil gelişiminin incelenmesi
3 Doğumdan itibaren çocuğun dil gelişiminin incelenmesi
4 Çocuğun kullandığı ilk kelimeler
5 Kelimelerin sınıflandırılması
6 Kelimelerin sınıflandırılması
7 Okul döneminde kullandığı kelimeler
8 Okul döneminde kullandığı kelimeler
9 Okul döneminde kullandığı kelimeler
10 Kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik uygulamalar
11 Kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik uygulamalar
12 Kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik uygulamalar
13 Kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik uygulamalar
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Yıldız Cemal vd. (2010). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Pegema Yayınları<br>Mert, Esra Lüle (2010) Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Anı Yayıncılık<br>Güneş, Firdevs (2007). Okuma-Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi, Ocak yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6