Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe Öğretimi Programina Eleştirel Yaklaşimlar TEG 617 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı tarihi süreçte ve günümüzde var olan Türkçe öğretim programlarını alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve beceri ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektir.
Course Content Demirel (2004: 34)’e göre eğitimde program geliştirme, program ögeleri olan amaç, içerik, öğrenme- öğretme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Bu doğrultuda bu dersin içeriği 2006 yılında değişen ve önümüzdeki günlerde tekrar yenileceği öngörülen orta öğretim Türkçe öğretim programını alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve beceri ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme olarak belirlenmiştir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe Öğretim Programı’na yönelik bilgi ve becerileri kullanabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
2 Türkçe Öğretim Programına yönelik sorunları tespit eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türkçe Öğretim Programına yönelik araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 2006 öncesi ve sonrası Türkçe Öğretim Programı’nı karşılaştırabilir ve yorumlayabilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarihi Süreçte Türkçe Öğretim Programlarını Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme (2006 Öncesi)
2 Türkçe Öğretim Programı’nı Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme (2006 Sonrası)
3 Türkçe Öğretim Programı’nın Genel Amaçları Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme
4 Türkçe Öğretim Programı’nda Hedefler/Kazanımları Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme
5 Türkçe Öğretim Programı’nda İçeriği Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme
6 Türkçe Öğretim Programı’nda Öğrenme-Öğretme Sürecini Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme
7 Türkçe Öğretim Programı’nda Ölçme-Değerlendirme Sürecini Eleştirel Bir Yaklaşımla Değerlendirebilme
8 Türkçe Öğretim Programında Tespit Edilen Sorunlar
9 Türkçe Öğretim Programında Tespit Edilen Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
10 Türkçe Öğretim Programı Üzerine Yapılan Araştırmalar
11 Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Araştırma Planlama
12 Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Araştırma Yürütme
13 Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Araştırma Yürütme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes MEB, (2006) .TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI.
Course Resources Göğüş, B. (1968). Türkçe Öğretimi Kılavuzu.
MEB, Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri. Mart 23 , 2012 tarihinde meb.gov.tr: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden alındı
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I: Öncü Yayınları

Özbay, Murat. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Anakara: Öncü Yayınları
Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretim Programının Dinleme Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), s. 87-97.
Demirel, Özcan; Şahinel, Melek. (2006). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem.
Yıldız, C. (2008).Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Pegem Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6