Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe Öğretimi Yaklaşim ve Modelleri TEG 616 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkçe öğretiminde kullanılan geleneksel ve çağdaş yaklaşımların kavranması, bu konudaki güncel gelişmelerin takip edilerek dünyadaki ana dili öğretim yaklaşımlarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmesi
Course Content 20.yüzyıldan bu yana dil öğretim yaklaşımları üzerine çalışmalar yürütülmekte bu doğrultuda ana dili öğretiminde çeşitli yaklaşım ve yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu dersin içeriğinde dil öğretim yaklaşımları genel bir çerçevede ele alınacak daha sonra bu yaklaşımlardan tarihi süreçte ve günümüzde en çok kabul görmüş olanları davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı dil yaklaşımları uygulama örnekleri ile ele alınacaktır. İkinci aşamada dünyada ana dili öğretiminde kullanılan yaklaşımlar ve yapılan uygulamalar incelenecek ve son olarak incelenen yaklaşımların birbirleriyle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil öğretim yaklaşımlarına ait kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Geleneksel ve çağdaş dil öğretim yaklaşımları arasındaki farkları ayırteder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türkçe öğretimindeki kullanılan yaklaşımları temel alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Dünyada ana dili öğretiminde kullanılan yaklaşımları yorumlar ve değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkçe öğretimindeki kullanılan yaklaşımları ait kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil Öğretim Yaklaşımlar
2 Davranışçı Dil Öğretim Yaklaşımı
3 Bilişsel Dil Öğretim Yaklaşımı
4 Yapılandırıcı Dil Öğretim Yaklaşımı
5 Ana Dili Öğretimde Kullanılan Güncel Yaklaşımların İzlenmesi
6 Türkçe Öğretimindeki Kullanılan Yaklaşımlar
7 Türkçe Öğretim Programlarında Kullanılan Yaklaşımlar (2006 Öncesi)
8 Türkçe Öğretim Programında Kullanılan Yaklaşım (2006 sonrası )
9 Dünyada Ana Dili Öğretiminde Kullanılan Yaklaşımlar
10 Finlandiya Dil Öğretim Yaklaşımı
11 Kore Dil Öğretim Yaklaşımı
12 ABD Dil Öğretim Yaklaşımı
13 Dünyada Ana Dili Öğretiminde Kullanılan Yaklaşımların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar. Akçağ Yayınları
Arıcı, A.F. (2010).Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem ve Teknikler. Atatürk Üniversitesi Dergisi.
Güneş, F.( 2009). Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırıcı Yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, S: 1-21.
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6