Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe Eğitimi Çalişma Projesi: Seminer TEG 615 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

1. Sömestrde alınan Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinde araştırma yapma usulu üzerinde durulurken araştırma türleri üzerinde yeteri kadar uygulama yapma fırsatı bulunamamaktadır. Yüksek lisansa hazırlık yapacak olan adayın konu seçimine yardımcı olmak, yüksek lisans tez önerisi yazmasını göstermek, konu tespitinden önce yapılması gereken çalışmalardan uygulamalı bir şekilde bahsetmek ve çalışmayı yapma nedenini yazılı olarak hazırlamanın yanı sıra sözlü olarak sunarak yüksek lisans yapmaya hazır hale getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca akademik yazı türlerinden bir biyografi, bir bibliyografya, bir kitap tanıtma, bir kitap özeti hazırlatma ve bir bildiri hazırlama ve sunma uygulamalı bir şekilde gösterilerek akademik hayata hazırlanmasına yardımcı olunacaktır. Bu ders öğrencilere araştırma metodlarının çeşitliğini ve sosyal bilimler konularında yüksek lisans tezi hazırlarken tez önerisi yazmada akademik kaynakları tanıtmayı amaçlamaktadır

Course Content

Türkçe Eğitimi Çalışmaları
Türkçe Eğitimi Bibliyografyası
Bildiri hazırlama teknikleri ve sunumu
Tez önerisi yazma usulleri ve yazımı
Sahada yayınlanmış bir kitabın tanıtımı (yazılı ve sözlü)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kaynaklara dayalı bireysel ve takım halinde eğitim alanında araştırma, iletişim, sunum becerileri kazanmış olacaktır . Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Konferans ve sunum tekniklerini izlemeyi, tartışabilmeyi ve kaynak araştırma ve yönetiminde etkinlik kazanacaktır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
3 Hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirecektir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Tez yazma ve sunum yapma ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini tanımlayacak, ilişkileri kavrayabilecek, uygulayabilecektir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkçe Eğitimi Çalışmalarına Giriş
2 Türkçe Eğitimi Kaynakları ve Bibiliyografya
3 Türkçe Eğitimi sahasında uzmanlaşmış akademisyenler
4 Uygulama: Seçilen bir akademisyenin tanıtılması (saha içindeki önemi ve katkıları belirtilerek)
5 Uygulama: Seçilen bir akademisyenin tanıtılması (saha içindeki önemi ve katkıları belirtilerek)
6 Uygulama: Türkçe Eğitiminde Önemli bir eserin tanıtımı (Neden önemli olduğu üzerinde vurgulanarak)
7 Uygulama: Türkçe Eğitiminde Önemli bir eserin tanıtımı (Neden önemli olduğu üzerinde vurgulanarak)
8 Arasınav
9 Bildiri hazırlama ve sunma usul ve teknikleri
10 Tez öneri hazırlama teknikleri
11 Uygulama: Bildiri sunumu ve değerlendirilmesi
12 Uygulama: Bildiri sunumu ve değerlendirilmesi
13 Uygulama: Tez önerilerinin sunumu
14 Uygulama: Tez önerilerinin sunumu
Resources
Course Notes
Course Resources

Tez Yazım Klavuzu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Eymen, U. Erman: Tez önerisi nasıl hazırlanır?, İstatistik Merkezi, 2007.
Balcı, Ali: Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. 5. bs. Pegem A Yayınları, 2005.
Remzi Altunışık, Recai Coşkun,Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. bs. Sakarya, 2005.
The Chicago manual of style : the essential guide for writers, editors, and publishers, 15th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.
Gibaldi, Joseph: MLA style manual and guide to scholarly publishing, 2nd ed., New York : The Modern Language Association of America, 1999.
Cebeci, Suat: Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri, İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1997.
Barzun, Jacques, Henry F. Graff: Modern araştırmacı, trc. Fatoş Dilber. -Ankara: TÜBİTAK, 1996.
Arseven, Ali D.: Alan araştırma yöntemi : (ilkeler, teknikler, örnekler). (Ankara : Kadıoğlu Matbaası) 1993.
Karasar, Niyazi: Bilimsel araştırma yöntemi : kavramlar, ilkeler, teknikler, 3. bs. -- [y.y. : y.y.], 1986.
Seyidoğlu, Halil: Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı : toplumsal bilimler alanında tez seminer makale ve rapor hazırlama kılavuzu, 2. bs. Ankara: Güzem Yayınları, 1983.
Karasar, Niyazi: Araştırmalarda rapor hazırlama yöntemi, (Ankara : Pars Matbaası), 1976.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 1 1
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6