Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplari I TEG 612 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İlköğretim Türkçe (6-8. sınıflar) müfredatı ile ders kitaplarını; Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki belli başlı ülkelerin (ABD, Rusya, Japonya, İran vs.) ana dili öğretimi müfredatlarını ve ders kitapları ile karşılaştırmak.
Course Content A. Türkçe Öğretimi
1. Türkçe Öğretiminin Tarihçesi
2. Türkçe Öğretimi Programları
3. 2006 Türkçe Öğretimi Programı
B. Türkçe Öğretimi Ders Kitapları (6-8. sınıf)
C. Bazı ülkelerin ana dili öğretimi müfredatları ve Türkçe ile karşılaştırma
D. Bazı ülkelerin ana dili öğretimi ders kitapları ve Türkçe ile karşılaştırma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bazı ülkelere ait ana dili öğretimi müfredatları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Türkçe Öğretiminde uygulanan müfredatları tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Türkçe öğretiminin tarihi gelişimini bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Yürürlükteki Türkçe Öğretim Programına vâkıf olur. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bir Türkçe (6-8. sınıf) ders kitabını en az bir ülkenin ana dili öğretimi ders kitabıyla karşılaştırabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Türkçe Öğretim Programını en az bir ülkeye ait ana dili öğretimi programıyla karşılaştırabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 İlköğretim okullarında okutulmakta olan Türkçe (6-8. sınıf) ders kitaplarını inceler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkçe Öğretimine genel bir bakış ve Türkçe Öğretiminin Tarihçesi
2 Türkçe Öğretimi Programları ve 2006 Türkçe Öğretimi Programı
3 Avrupa ülkeleri ana dili öğretim programı incelemesi (İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda örnekleri)
4 Türkçe ve Avrupa ülkeleri dil öğretim programı karşılaştırması (Türkçe ve İngilizce-Fransızca)
5 Türkçe ve Avrupa ülkeleri dil öğretim programı karşılaştırması (Türkçe ve Almanca-Hollandaca)
6 ABD, Rusya, Japonya ve İran ana dili öğretimi programı/politikası incelemesi
7 Türkçe ve ABD, Rusya, Japonya ve İran ana dili öğretimi programı/politikası karşılaştırması
8 Ara Sınav
9 Türkçe Öğretimi ders kitaplarına genel bir bakış
10 Türkçe ve diğer ülke ana dili öğretimi ders kitabı karşılaştırması
11 Türkçe ve diğer ülke ana dili öğretimi ders kitabı karşılaştırması
12 Türkçe ve diğer ülke ana dili öğretimi ders kitabı karşılaştırması
13 Türkçe ve diğer ülke ana dili öğretimi ders kitabı karşılaştırması
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Fahri Temizyürek, Ahmet Balcı “Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları” 2006 Nobel Yayınları <br>Leyla Subaşı Uzun, Kutlay Yağmur, Alpaslan Okur, Hakan Ülper vd. “Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri” 2010 Pegema Yayınları<br>İlköğretım Türkçe Programı (6-8. Sınıf), 2006 MEB
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6