Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Gelişiminde Okuma Uygulamalari TEG 600 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Tuğba DEMİRTAŞ
Course Category
Course Objective Okumanın dil gelişiminde en önemli bir beceri olduğunun farkına vardırmak ve bu sebeple okuma eğitimi verebilmek için okumayı etraflıca incelemek.
Course Content A. Çocukta Dil Gelişimi
1. Okul dönemi çocuklarının dili kullanma becerisi
2. Yazı dili ve konuşma dili olarak Türkçeyi kullanma becerileri
B. Okuma Eğitimi Çalışmaları
1. Okuma Eğitimi nasıl verilebilir?
2. Okuma alışkanlığı kazandırmanın alternatif yolları
3. Okuma alışkanlığının dil gelişimine katkıları
C. Okuma Yöntem ve Teknikleri
1. Türkçe Öğretimi Müfredatı kapsamındaki yöntem ve teknikler
2. Çağdaş okuma yöntem ve teknikleri
3. Görsel okuma ve Ekran okuma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil gelişiminde okumanın önemini anlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Okuma becerisinin diğer dil becerilerini de (dinleme, konuşma, yazma) etkilediğini görür. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Okuma yöntem ve tekniklerini işlek bir şekilde değerlendirebilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Okuma alışkanlığını kazandırmada teklifler sunabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çocukta dil gelişim aşamalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Türkçe Öğretimi müfredatındaki okuma becerisine hakim olur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocukta gelişim dönemleri
2 Çocukta dil gelişimi ve dil kazanımı
3 Dil gelişiminde beyin
4 Dil ve beyin
5 Beynin bölümleri ve görev dağılımları
6 Okuma öğreniminde beynin işlevi
7 Okuma eğitiminin gelişimi
8 Ara sınav
9 Okuma yöntem ve tekniklerine genel bir bakış
10 Ekran okuma ve görsel okuma
11 Okuma Eğitimi Uygulamaları
12 Okuma Eğitimi Uygulamaları
13 Okuma Eğitimi Uygulamaları
14 Genel degerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Cemal Yıldız, Alpaslan Okur, Gökhan Arı, Yakup Yılmaz, Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, 2010, Pegema Yayınları
Murat ÖZBAY, Okuma Eğitimi 2011 Pegema Yayınları
Firdevs GÜNEŞ, Hızlı Okuma ve Anlamlandırma 2009 Nobel Yayıncılık
Jeni RILEY, The Teaching of Reading: The Development of Literacy in the Early Years of School 1996 P. Chapman Publıcıtıon
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6