Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tanzimat’Tan Günümüze Dilde Sadeleşme Tartişmalari TEG 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Tuğba DEMİRTAŞ
Course Category
Course Objective Yenileşme dönemi Türk edebiyatı döneminde yapılan dil – Türkçe tartışmalarını inceleyip Türkiye Türkçesini hazırlayan gelişmeleri kavratarak sağlam bir dil bilinci oluşturmak.
Course Content Günümüz dil anlayışını ve Türkiye Türkçesini oluşturan Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde yapılan dil-Türkçe tartışmaları işlenecek. Bu tartışmalara katılan isimler ve onların savundukları görüşler, öneriler, varılan sonuçlar değerlendirilecek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cumhuriyet dönemi sadeleşme çabalarını fark eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye Türkçesinin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yenileşme dönemi dil tartışmalarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Millî Edebiyatçıların dil görüşlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriği ve kaynakların tanıtımı
2 Şinasi ve Namık Kemâl’in dil anlayışları
3 Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir” Makalesi.
4 Redd-i Miras” ve “Bahâr-ı Daniş” yazıları
5 Ziya Paşa, “Şiir ve İnşa” makalesi “Harabat” ve diğer yazılar.
6 Recaizade M.Ekrem, Ta’lim-i Edebiyat
7 Servet-i Fünûn Kuşağı Tevfik Fikret ve diğerleri
8 Yeni Lisan Hareketi
9 Yeni Lisan Hareketi ve Genç Kalemler
10 Tasfiyecilik ve Görüşleri
11 Eski Edebiyata İtirazlar Anlaşılmalık ve Kelimecilik
12 Terkipler – Söz Sanatları
13 Harf İnkılâbı ve Sonraki Gelişmeler
14 Dönemin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Erdoğan ERBAY, Eskiler ve Yeniler, Akademik Araştırmalar, Erzurum 1997
Mehmet ÖZDEMİR, II.Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Divan Edebiyatı Tatışmaları, Timaş yay., İst.2008
Mehmet KAHRAMAN, Divan Edebiyatı Tartışmaları 1930-1940, Beyan yay., İst.
Mehmet ÖZDEMİR, Reddedilen Miras, Timaş yay., İst.2011
Abdullah UÇMAN, Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa, Kitabevi, İst.1997
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6