Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Ana Dili Öğretim Programi Inc. TEG 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Tuğba DEMİRTAŞ
Course Category
Course Objective Ülkemizde program geliştirme reform hareketlerine gelişmiş ülkelerin öğretim programları ve bu programların eğitim felsefeleri de kaynak oluşturmaktadır. Bu bağlamda farklı ülkelerin uygulamış oldukları Türkçe öğretim programları ve projelerinin irdelenmesi önem kazanmaktadır. Bu ders bu alanda doktora eğitimi alan öğrencilere Türkçe eğitiminin amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte bir Türkçe öğretim tasarımı için eleştirel bir bakış açısı kazandıracaktır.
Course Content Farklı ülkelerin ana dili öğretimi programlarının tarihsel temeller, temel yaklaşım ve vizyonlar, kuramsal çerçeve, öğretim programı ögeleri (kazanımlar, içerik, eğitim durumları, ölçme-değerlendirme) bakımından karşılaştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı ülkelerin uygulamış oldukları ana dili öğretimi programlarından hareketle Türkçe öğretimi programı tasarlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Farklı ülkelerin ana dili öğretimi öğretim programlarını tarihsel temelleri bakımından karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Farklı ülkelerin ana dili öğretimi öğretim programlarını öğretim programı ögeleri (kazanımlar, içerik, eğitim durumları, ölçme-değerlendirme) bakımından karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Farklı ülkelerin ana dili öğretimi öğretim programlarına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Farklı ülkelerin ana dili öğretimi öğretim programlarını kuramsal çerçeve bakımından karşılaştırır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye’de Türkçe öğretim programlarının tarihsel gelişimi açısından incelenmesi
2 Türkiye’de Türkçe öğretim programlarının amaç ve yapı açısından incelenmesi
3 Türkiye’de Türkçe öğretim programlarının içerik açısından incelenmesi
4 Amerika’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
5 İngiltere’deki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
6 Fransa’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
7 Ara sınav
8 İsveç’teki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
9 Finlandiya’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
10 Almanya’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
11 Çin’deki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
12 İran’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
13 Kanada’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
14 Japonya’daki ana dili eğitimi programlarının incelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Altbach, Philip G. ve Kelly, Gail P. (1986). New Approach to Comparative Education. Chicago: University of Chicago Press.
Balcı, A. (2007). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem A yayıncılık: Ankara
Demirel, Özcan. (1992). Karşılaştırmalı Eğitim Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
Holmes, Brain. (1981). Comparative Education: Some Considerations of Method. London: Ailen and Unwin Publication.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6