Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Yönetimi ve Kültürü SNF 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Okul Yönetimi ve Kültürü dersinin gerekçesi, öğrencilerin eğitimine ilişkin bilgi ve becerilerini derinlemesine geliştirmektir. Böylece bu alanda ulusal ve uluslar arası literatürde eğitim konusunda yazılanları inceleyerek bilgi birikimlerinin artırılmasına katkı sağlamak ve alana ilişkin görüş açılarını zenginleştirmektir.
Course Content Okul ve okul yönetimi sistemi kavramları, bir sistem olarak okul ve okul yönetim sistemleri, Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, Okul Kültürünü etkileyen faktörler, Okul kültürü oluşturma süreci, Okul geliştirme, Etkili okul ve okul kültürü, Toplam kalite yönetimi ve okul kültürü, Öğretmen performans yönetimi ve okul kültürü, Öğrenen okul ve okul kültürü, Alternatif okullar ve öğretmen, Değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okul Kültürünü etkileyen faktörleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Bir sistem olarak okul ve okul yönetim sistemlerini tanır. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı olarak inceler. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
4 Okul kültürü oluşturma sürecini inceler. Bireysel Çalışma, Ödev,
5 Okul ve okul yönetimi sistemi kavramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okul ve okul yönetimi sistemi kavramları
2 Bir sistem olarak okul ve okul yönetim sistemleri
3 Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı
4 Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı
5 Türk okul sisteminin dünyadaki sistemlerle karşılaştırılmalı
6 Okul Kültürünü etkileyen faktörler
7 Okul kültürü oluşturma süreci
8 Okul geliştirme
9 Etkili okul ve okul kültürü
10 Toplam kalite yönetimi ve okul kültürü
11 Öğretmen performans yönetimi ve okul kültürü
12 .Öğrenen okul ve okul kültürü
13 Alternatif okullar ve öğretmen
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6