Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik Öğretimi SNF 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Asena AYVAZ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İlköğretim matematik öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini öğrencilere aktarmak, bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini göstermek.

Course Content

Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilkokul matematik programının kapsamı, kazanım ve özellikleri; belli baslı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme; problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.) konularını kapsar. Ayrıca konularla ilgili makale ve araştırmaların okunması ve sunulmasını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejilerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Matematik dersinde ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İlköğretim I.Kademede yer alan problem çözmede kullanılan stratejileri /problem çözme aşamalarını ve problem türlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Matematik öğretimi ile ilgili akademik çalışmaları okuyup anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Matematik öğretiminin temel ilkelerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İlköğretim Matematik programının kapsamı, kazanımları ve özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Problem çözmenin matematik öğretimindeki yeri ve önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Matematik öğretiminin amaçlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Farklı öğretim yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Matematik öğretiminin amacı
2 Matematik öğretiminin temel ilkeleri: temel öğrenme kuramları
3 Temel öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri
4 Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri
5 İlkokul matematik programının kapsamı, kazanım ve özellikleri
6 Matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme
7 Problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.). Örnek etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması
10 Öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması
11 Matematik öğretim yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası makaleler
12 Matematik öğretim yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası makaleler
13 Matematik öğretim yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası makaleler
14 Matematik öğretim yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası makaleler
Resources
Course Notes
Course Resources

Baykul, Yaşar. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Pegem Yayıncılık,
Ankara.
Altun, Murat (2005). Matematik Öğretimi. Alfa Yayıncılık. Bursa
Olkun, Sinan & Toluk, Zülbiye (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi.
Konu ile ilgili süreli yurtiçi ve yurtdışı yayınlar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 20 40
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6