Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayarda Istatistik Uygulamalari SNF 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Asena AYVAZ
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, veri ve istatistik ile ilgili kavramları açılayabilmek, geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilmek ve araştırma yöntemine, veriye uygun analizlerini yapabilmek.
Course Content Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar, betimsel ve kestirisel istatistikler, normal dağılımın incelenmesi, analizlerin yapılması, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri ve istatistikle ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Araştırma yöntemine ve veriye uygun analizi yapar. Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 İstatistik analizlerin türlerini ve varsayımlarını açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Analiz sonuçlarını yorumlar. Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 Araştırma yöntemi ve istatistik analizlere uygun raporlaştırmayı yapar. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
6 Araştırma yöntemine uygun istatistik analizi seçer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistiğin günlük yaşamda yeri ve önemi
2 Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar.
3 Dağılım istatistikleri.
4 Betimsel istatistikler.
5 Kestirisel istatistikler.
6 Parametrik istatistikler I
7 Parametrik istatistikler II
8 Parametrik istatistikler III
9 Nonparametrik istatistikler I
10 Nonparametrik istatistikler II
11 Nonparametrik istatistikler III
12 Korelasyon
13 Yorum ve raporlaştırmada dikkat edilmesi gerekenler.
14 Öğrenci kazanımlarının ve dersin genel değerlendirmesi
Resources
Course Notes Şener Büyüköztürk (2005). Veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
Course Resources Ural A. Ve Kılıç İ., Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile veri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005
Nilgün Köklü, Şener Büyüköztürk ve Ömay Çokluk (2006). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: PegemA Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6