Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilköğretimde Türkçe Öğretimi SNF 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN ÖZTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants Ars. Gör. Dr. Dursun AKSU
Course Category
Course Objective Bir sınıf öğretmeninin; Türkçe derslerinin etkin bir şekilde nasıl yapılması gerektiği ve öğrencilerinin anlama süreçlerini kolaylaştıracak bilgi birikimini elde etmesidir.
Course Content Bu derste, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve görsel okuma kavramları, bu kavramların etkili bir şekilde kazanılması ve geliştirilmesi: anlama, anlama teori ve yöntemleri, okuma yazmaya hazır oluşluk, Türkçe Öğretimi Programı ve yöntemleri, bilgi çağında okuryazarlık, metinler arası okuma, sorular, okuma yazma materyalleri vb. konular üzerinde durulacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgi çağında okuma yazmanın önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 İlköğretimde metinler arası okumayı öğrencilere kavratır ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
3 Türkçe öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştıracak materyalleri etkin olarak kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
4 İlköğretim Türkçe Programı (1-5) hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Türkçe derslerini etkin değerlendirir ve alternatif değerlendirmeler hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Sınav ,
6 Etkin dil öğretimi konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Sınav ,
7 Etkin okuma yazmada yapılması gereken hazırlıkları bilir ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Konuşma ve dinleme eğitiminin nasıl verileceğini bilir. Anlatım, Sınav ,
9 Okuma-anlama sürecini etkin olarak nasıl geliştireceğini bilir ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okuma-yazma ve bilgi çağı
2 Okuma ve yazmaya hazırlık
3 İlköğretim Türkçe Programı
4 İlköğretim Okulu Türkçe Programı
5 Okuduğunu anlama
6 Okuduğunu anlama
7 Metinlerarası okuma, sorular, ve Türkçe öğretiminin önemi
8 Arasınav
9 Metinlerarası okuma, sorular, ve Türkçe öğretiminin önemi
10 Türkçe öğretiminde yöntem sorunu
11 Türkçe öğretiminde materyal
12 Konuşma ve dinleme
13 Konuşma ve dinleme
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes 1. Türkçe Öğretim Yöntemleri (2006) Akyol, Hayati.
Course Resources 2. Laura E. B., & Adam Winsler, (Eds) (1995). Scaffolding Childrens Learning;
Vygotsky & Early Childhood Education.
3- Cramer, Ronald L., (2004). The Language Arts A Balanced Approach to Teaching Reading, Writing, Listening, Talking, and Thinking. Pearson, Boston.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 3 8 24
Ödev 2 8 16
Sözlü Sınav 1 8 8
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6