Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilköğretimde Okul Çevre Ilişkileri SNF 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Asena AYVAZ
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Bu dersin amacı, İlköğretim için okul - çevre ilişkileri yeterliliği kazandırmaktır.
Course Content Bu dersin içeriği okul - çevre ilişkilerinin değişkenleri, okul - çevre İlişkilerinde öğretmenin rolü, okul - çevre İlişkilerinde aileden kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri, okul - çevre İlişkilerinde okuldan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri, okul - çevre ilişkilerinde çevreden kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri, okul ve çevre işbirliğini sağlamada yasal durum, okul ve çevre işbirliğini sağlamada örnek uygulamalar, okul - çevre ilişkilerinde iletişim örnekleri, okul çevre tarafından nasıl algılandığı, değişik yollarla aileleri bilgilendirme, veli elkitabı hazırlama (Örnek Uygulama), sorun odaklı aile bilgilendirme semineri, ilköğretim ders programlarında çevre ile etkileşimin zorunluluğu gibi konulardan oluşmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okul-çevre ilişkilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Okul-çevre ilişkilerinde öğretmenin rolünü geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Okul-çevre ilişkilerinden kaynaklanan sorunlara çözümler önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Okul-çevre ilişkilerinin değişik boyutlarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okul - Çevre İlişkilerine Genel Bakış
2 Okul - Çevre İlişkilerinin Değişkenleri
3 Okul - Çevre İlişkilerinde Öğretmenin Rolü
4 Okul - Çevre İlişkilerinde Aileden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
5 Okul - Çevre İlişkilerinde Okuldan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
6 Okul - Çevre İlişkilerinde Okuldan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
7 Okul - Çevre İlişkilerinde Okuldan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
8 Okul ve Çevre İşbirliğini Sağlamada Örnek Uygulamalar
9 Okul - Çevre İlişkilerinde İletişim Örnekleri
10 Okul Çevre Tarafından Nasıl Algılanmaktadır
11 Değişik Yollarla Aileleri Bilgilendirme
12 Veli Elkitabı Hazırlama (Örnek Uygulama)
13 Sorun Odaklı Aile Bilgilendirme Semineri
14 İlköğretim Ders Programlarında Çevre ile Etkileşimin Zorunluluğu
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6