Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi SNF 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, fen eğitiminde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere daha etkili fen öğretiminin tasarımlanması ve uygulanabilmesi için gerekli kuramsal bilgileri ve temel becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Course Content

Fen öğretimi, fen öğretiminin temel amaçları, fen okuryazarlığı, İlkokul seviyesinde fen öğretimine yönelik yöntemler ve materyaller.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fen ve teknolojiyi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi tartışır. Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Ödev,
3 Yapılandırmacı yaklaşıma uygun ders planlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Fen derslerinde kullanılan araç gereçleri sınıflandırır. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Fen okuryazarlığı kavramlarını kendi cümleleriyle ifade eder. Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2006). Ankara: MEB Yayınları.
[2] Çepni ve diğerleri (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[3] Bahar ve diğerleri (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[4] Bağcı Kılıç (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında İlköğretim Bilim Öğretimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
[5] İlköğretim Fen Öğretimi (1997). YÖK- Ankara: Dünya Bankası.
[6] Ekiz (2001). İlköğretimde Fen Bilimi Öğretimi ve Öğrenimi. Trabzon: Derya Yayınevi.
[7] Demirel ve diğerleri (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[8] Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[9] Açıkgöz (2002). Aktif Öğrenme Teknikleri. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
[10] Bahar ve Diğerleri (2006). Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[11] Çepni ve diğerleri (2007). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[12] [ Science Curriculum Improvement Study (SCIS), California İçin Fen İçerik Standartları, Proje 2061, Foundational App-roaches in Science Teaching (FAST), Galaksi Classroom Science (K-5), Developmen-tal Approaches in Science, Healt and Technology (Dash): K-6, AAAS Science-A Process Approach (SAPA), Model-Based Analysis and Reasoning in Science (MARS)]

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 3 15 45
Final 1 10 10
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6