Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Yeni Yönelimler SNF 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HALİL İBRAHİM SAĞLAM
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Dr. Dursun AKSU
Course Category
Course Objective Bilim, teknoloji ve öğrenme alanlarında kaydedilen gelişmelere bağlı olarak eğitimdeki yeni yönelimlerin farkına varma.
Course Content Öğrenme kuramları. Öğrenme ve öğretme. Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları.
Aktif öğrenme. Proje tabanlı öğrenme. Probleme dayalı öğrenme. Çoklu zeka kuramı.
Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımların uygulanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenme öğretme kuramlarını bilir. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
2 Etkinlikleri öğrenme öğretme sürecinde işe koşabilir. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Öğrenme öğretme sürecinde aktif öğrenmeyi uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Portfolyo,
4 Öğrenme öğretme sürecine ilişkin etkinlikler geliştirir. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
5 Öğrenme öğretme kuramlarını değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitimde yeni yönelimlere genel bir bakış.
2 Öğrenme kuramları.
3 Öğretme kuramları.
4 Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları.
5 Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları.
6 Yapılandırmacı yaklaşım ve Sosyal Bilgiler Programı.
7 Yapılandırmacı yaklaşım ve Sosyal Bilgiler Programı.
8 Aktif öğrenme
9 Ara sınav
10 Proje tabanlı öğrenme.
11 Probleme dayalı öğrenme
12 Çoklu zeka kuramı.
13 Çoklu zeka uygulamaları
14 Eğitim sorunlarının tartışılması
Resources
Course Notes
Course Resources Açıkgöz, K.Ü, (2004). Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir.
Aksoy, E, (1996), Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences In The Classroom. Alaxandria. Ascd.
Barrows, H.S. ve diğerleri (1980). Problem-Based Learning: An Approach To Medical Education. NY: Springer
Baştuğ, M. (2007). Beyin Temelli Öğrenme Kuramının İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6