Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Analizi IME 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Mithat TAKUNYACI

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Araştırma verilerinin bilgisayar programları yardımıyla analizini yapabilme

Course Content

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, korelasyon ve regresyon, hipotez testleri, araştırmalarda istatistik kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir hipotezi test etmek için kullanacağı hipotez testinin adımlarını sayar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Yüzde, frekans, merkezi eğilim ve değişme ölçülerini hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Değeri bilinen bir değişkeni kullanarak diğer değienin değerini kestirmek için regresyon analizi yaparak sonucu yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Toplanan verileri düzenler, sınıflandırır, SPSS programına girişini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 İki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon katsayısı olarak hesaplayarak yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 İstatistik dersi ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar
2 Verilerin betimlenmesi ve grafikle gösterilmesi
3 Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan)
4 Değişim ölçüleri (ranj, standart sapma, varyans)
5 Korelasyon
6 Regresyon
7 Hipotez testi adımları
8 Tek örneklem t tesi
9 ARASINAV
10 Bağımsız örneklem t testi
11 Bağımlı örneklem t testi
12 Deneysel desenler için kovaryans analizi
13 İki faktörlü ANOVA
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Veri analizi el kitabı, Şener B&uuml;y&uuml;k&ouml;zt&uuml;rk</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6