Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayilar Teorisinin Siradişi Problem Uygulamalari IME 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör.Dr. EMine Nur BİLGİÇ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bölünebilme kavramını, kongrüansları, lineer Diophant denklemlerini, aritmetik fonksiyonları ve bunlarla ilgili temel kavram ve sonuçları öğretebilecek ve uygulamasını yapabilecek oranda öğretmek, kavramların tarihsel gelişiminden haberdar etmek.

Course Content

Önbilgiler ve gösterimler, Bölünebilirlik, asal ve asal olmayan sayılarla ilgili problemler, Tam ve rasyonel çözümlü denklemler, Fatöriyeller, binom katsayıları, kombinatorik problemleri, Sayı dizileri ile ilgili problemler, Sayısal kümelerle ilgili problemler, Polinomlarla ilgili problemler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Polinomlarla ilgili problemleri çözer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Bölünebilirlik, asal ve asal olmayan sayılarla ilgili problemleri çözer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Matematiksel gösterimleri ve problemlerin çözümünde gerekli olan bazı matematiksel kavramları ve bilgileri ifade eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Sayı dizileri ve Sayısal kümelerle ile ilgili problemleri çözer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Fatöriyeller, binom katsayıları, kombinatorik problemlerini çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Tam ve rasyonel çözümlü denklemleri ifade eder ve çözer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Önbilgiler ve gösterimler
2 Bölünebilirlik, asal ve asal olmayan sayılarla ilgili problemler
3 Bölünebilirlik, asal ve asal olmayan sayılarla ilgili problemler
4 Tam ve rasyonel çözümlü denklemler
5 Tam ve rasyonel çözümlü denklemler
6 Fatöriyeller, binom katsayıları, kombinatorik problemleri
7 Fatöriyeller, binom katsayıları, kombinatorik problemleri
8 Sayı dizileri ile ilgili problemler
9 Midterm Exam
10 Sayı dizileri ile ilgili problemler
11 Sayısal kümelerle ilgili problemler
12 Sayısal kümelerle ilgili problemler
13 Polinomlarla ilgili problemler
14 Polinomlarla ilgili problemler
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Kaya, A. (1988), Sayılar kuramına Giriş, İzmir, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
[2] Karakaş, H.İ, Aliyev, İ. (1996), Sayılar teorisinde İlginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri, Tübitak Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6