Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçme ve Ölçek Uyarlama IME 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Mithat TAKUNYACI

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Öğretimin niteliğinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli ölçme araçları kullanılmaktadır. Bu ölçme araçlarının bir bölümü uyarlanarak kullanılmaktadır. Uyarlama sürecinde, araştırmacıların dikkat etmesi gereken hususlar yer almaktadır ve bu hususlara dikkat edilmez ise hatalı sonuçların elde edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle bu ders kapsamında kültürler arası ölçme işlemlerinde ve ölçek uyarlama çalışmalarında yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Course Content

Farklı dillere testleri uyarlamada göz önünde bulundurulması gereken konular, tasarım ve teknik kurallar, Testleri uyarlamada kavramsal ve metodolojik konular, Uyarlama çalışmalarında karşılaşılan bazı etik sorunlar, Uyarlama sürecinde hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemler, Testlerin iki dildeki eşdeğerliğinin değerlendirilmesi için çift dil bilen kişilerin kullanılması, Farklı dillerde kullanılan testin sonuçlarının karşılaştırılması başarı ve yetenek testlerinin uyarlanması, Birden çok dilde ve kültürde kullanmak için test geliştirme, Uyumun psikometrik özellikleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Verileri üzerinde istatistiksel işlemler uygular ve sonuçları analiz eder. Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Uyarlama çalışmalarında kullanılabilecek uygun istatistiksel yöntemleri seçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Uyarlama çalışmalarında karşılaşılan etik sorunları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak rapor eder. Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Uyarlama çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken konuları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarının nasıl yürütüleceğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Farklı dillere testleri uyarlamada göz önünde bulundurulması gereken konular, tasarım ve teknik kurallar
2 Farklı dillere testleri uyarlamada göz önünde bulundurulması gereken konular, tasarım ve teknik kurallar
3 Testleri uyarlamada kavramsal ve metodolojik konular
4 Testleri uyarlamada kavramsal ve metodolojik konular
5 Uyarlama çalışmalarında karşılaşılan bazı etik sorunlar
6 Uyarlama sürecinde hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemler
7 Uyarlama sürecinde hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemler
8 Testlerin iki dildeki eşdeğerliğinin değerlendirilmesi için çift dil bilen kişilerin kullanılması
9 ARA SINAV
10 Farklı dillerde kullanılan testin sonuçlarının karşılaştırılması başarı ve yetenek testlerinin uyarlanması
11 Birden çok dilde ve kültürde kullanmak için test geliştirme
12 Birden çok dilde ve kültürde kullanmak için test geliştirme
13 Uyumun psikometrik özellikleri
14 Dersin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes <p>[1] Hambleton, R.K. &amp; Swaminathan, H. (1985). Item response theory: Principles and applications. Boston: Kluwer-Nijhoff</p>
Course Resources

[2] Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage.
[3] Tran, T.V. (2009). Developing cross-cultural measurement. Oxford University pres, Inc.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6