Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri IME 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ZEYNEP AZAK
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Emine Nur BİLGİÇ
Course Category Genel Eğitim
Course Objective İnsanın gelişim özelliklerini ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisini kazandırmak.
Course Content İnsanın gelişim özellikleri, öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavram-ilke-sınıflamalar bilgisi, kuramyaklaşımların öğrenmeye ilişkin ilkeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsanı tanıma bilgisini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Öğrenme ile ilgili temel ilkeleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Öğrenme kuram yaklaşımları ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kuram yaklaşımların benzer farklı yönlerini analiz eder. Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Kuramların tarihsel gelişimini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramları ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar
2 İnsanın gelişim özelikleri ve boyutları
3 Gelişimin boyutları
4 Davranışçı öğrenme kuramı
5 Davranışçı öğrenme kuramı
6 Klasik koşullama
7 Edimsel koşullama
8 Sosyal Bilişsel kuram
9 ARA SINAV
10 Bilişsel öğrenme kuramı
11 Gestalt kuramı
12 Bilgiyi işleme kuramı
13 Öğrenme-öğretme modelleri
14 Dersin ve dönemin genel değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Klein, S. B. (1987). Learning. Principles and Applications. New York: McGraw Book Company.
Senemoğlu. N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6