Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Lineer Cebir ve Uygulamalari IME 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MELEK MASAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Emine Nur BİLGİÇ
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Matematik ve mühendisliğin her alanının en temel araçlarını ve matematik dilinin en önemli kavramlarını içeren bu ders sayesinde matematiği daha kolay ve zevkli hale getirerek matematiğin uygulama alanlarını da göstermektir.
Course Content Lineer Cebir’ in tanımı, Lineer Cebir’ in temelleri, Lineer Cebir’ in tarihi, Lineer Cebir’ de vektörler ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de vektör uzayı ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de iç çarpım uzayı ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de matrisler, Lineer Cebir’ de determinant ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de modüller ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de lineer denklem sistemleri ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de karakteristik değerler, Lineer Cebir’ de karakteristik vektörler ve uygulamaları, Lineer Cebir’ de bazı özel dönüşümler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lineer denklem sistemlerinin Gauss-Jordan yok etme metodu ile çözümünü ifade eder ve bu yöntemle çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
2 Matrisler ve lineer denklem sistemlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
3 Vektör uzayları ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
4 Bir matrisin rangını ifade eder ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
5 Lineer denklem sistemlerinin elemanter işlemlerle çözümünü ifade eder ve bu yöntemle çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
6 Lineer bağımsızlık, lineer bağımlılık, taban, boyut kavramlarını ifade eder ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Lineer Cebir’ in tanımı
2 Lineer Cebir’ in temelleri
3 Lineer Cebir’ in tarihi
4 Lineer Cebir’ de vektörler ve uygulamaları
5 Lineer Cebir’ de vektör uzayı ve uygulamaları
6 Lineer Cebir’ de iç çarpım uzayı ve uygulamaları
7 Lineer Cebir’ de matrisler
8 Lineer Cebir’ de determinant ve uygulamaları
9 ARASINAV
10 Lineer Cebir’ de modüller ve uygulamaları
11 Lineer Cebir’ de lineer denklem sistemleri ve uygulamaları
12 Lineer Cebir’ de karakteristik değerler
13 Lineer Cebir’ de karakteristik vektörler ve uygulamaları
14 Lineer Cebir’ de bazı özel dönüşümler
Resources
Course Notes Çallıalp,F., Kuruoğlu,N., (1996). Lineer Cebir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun.
Course Resources Sabuncuoğlu,A., (2004). Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Hacısalihoğlu,H.H.,(1985). Lineer Cebir, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6