Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Geometri Öğretimi IME 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MELEK MASAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör.Büşra ÇAYLAN

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Etkili bir geometri öğretiminin nasıl yapıldığını açıklamak ve çocuklarda geometrik düşüncenin gelişimini sağlayacak öğrenme ortamını tasarlamak.

Course Content

Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi, Geometri öğretiminin temel ilkeleri, Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri, Temel geometri kavramları, Dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi, Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, İspat yöntemi ile geometri öğretimi, Temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye, cetvel, açıölçer, vb yardımıyla), Koordinat sisteminin öğretimi, Simetri kavramının öğretimi, Geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları, Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası makaleler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Van Hiele geometri öğrenme düzeylerini bilir
2 Geometri öğretiminin temel ilkelerini bilir
3 Temel geometri kavramlarını bilir
4 Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişim aşamalarını bilir
5 Alan ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Alana ilişkin kavram yanılgılarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi
2 Geometri öğretiminin temel ilkeleri
3 Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri
4 Temel geometri kavramları
5 Dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi
6 Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi
7 İspat yöntemi ile geometri öğretimi
8 Temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye, cetvel, açıölçer, vb yardımıyla)
9 Arasınav
10 Koordinat sisteminin öğretimi
11 Simetri kavramının öğretimi
12 Geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları
13 Alan ile ilgili ulusal makaleler
14 Alan ile ilgili uluslararası makaleler
Resources
Course Notes <p>Altun, M. (2008), İlk&ouml;ğretim ikinci kademe matematik &ouml;ğretimi, akt&uuml;el yayıncılık<br /> Baykul, Y. (2004), İlk&ouml;ğretimde matematik &ouml;ğretimi 6-8 sınıflar i&ccedil;in, Pegem A yayıncılık<br /> Olkun S., Toluk Z. (2003), İlk&ouml;ğretimde etkinlik temelli matematik &ouml;ğretimi, Anı yayıncılık</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6