Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik Eğitiminde Araştirma ve Alan Uygulamalar IME 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURAY ÇALIŞKAN DEDEOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURAY ÇALIŞKAN DEDEOĞLU,
Course Assistants

Arş.Gör.Dr. EMine Nur BİLGİÇ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bir araştırmanın nasıl yapılacağını ve sunulacağının tanıtılması

Course Content

Dersin İçeriği Yapılandırmacı ve gerçekçi matematik eğitimi, Matematik eğitiminde çoklu zekâ, Matematik eğitiminde çoklu temsiller, Didaktiksel dönüşüm teorisi, Öge gösterim teorisi, Matematik eğitiminde değerlendirme çeşitleri (formatif ve summatif, vb.), Araştırmanın basamakları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma projesini uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Didaktiksel dönüşüm teorisini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Araştırma projesi basamaklarını sıralar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Matematik eğitiminde değerlendirme çeşitlerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Yapılandırmacı ve gerçekçi matematik eğitimini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Öge gösterim teorisini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Matematik eğitiminde çoklu temsilleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Araştırma projesinin sonuçlarını raporlaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
9 Matematik eğitiminde çoklu zekâ kuramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapılandırmacı ve gerçekçi matematik eğitimi
2 Matematik eğitiminde çoklu zekâ
3 Matematik eğitiminde çoklu temsiller
4 Didaktiksel dönüşüm teorisi
5 Öge gösterim teorisi
6 Matematik eğitiminde değerlendirme çeşitleri (formatif ve summatif, vb.)
7 Araştırmanın seçimi
8 Araştırmanın teorik çatısının oluşturulması
9 Arasınav
10 Literatür araştırması
11 Araştırmanın planlanması ve uygulaması
12 Araştırmanın değerlendirilmesi ve raporlaştırılması
13 Sözlü sunum yapılması
14 Sözlü sunum yapılması
Resources
Course Notes <p>Altun, M. (2008), İlk&ouml;ğretim ikinci kademe matematik &ouml;ğretimi, akt&uuml;el yayıncılık<br /> Baykul, Y. (2004), İlk&ouml;ğretimde matematik &ouml;ğretimi 6-8 sınıflar i&ccedil;in, Pegem A yayıncılık<br /> Olkun S., Toluk Z. (2003), İlk&ouml;ğretimde etkinlik temelli matematik &ouml;ğretimi, Anı yayıncılık<br /> U&ccedil;ar, T.Z., Olkun, S. (2006), İlk&ouml;ğretimde matematik &ouml;ğretimine &ccedil;ağdaş yaklaşımlar, Ekinoks yayınları</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6