Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Problem Çözme ve Stratejileri IME 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MİTHAT TAKUNYACI,
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Mithat TAKUNYACI

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin etkili problem çözme basmaklarını ve stratejilerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Course Content

Problem Çözme Basamakları ( Problemi Anlama, Plan Yapma, Planı Uygulama, Çözümün Kontrolü, Yeni Bir Problem Üretme), Problem Çözme Stratejileri ( Şema Çizmek, Liste Hazırlamak, Tahmin ve Kontrol Etmek, Bölmek ve Yönetmek, Örüntü Aramak, Sondan Başlamak).

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Problemin çözümüne farklı bakış açıları önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Problem çözme hakkındaki teorik bilgilerini açıkça ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Problemi liste hazırlama stratejisini kullanarak çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Problemi şema çizme stratejisini kullanarak çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Problemi tahmin ve kontrol etme stratejisini kullanarak çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Problemi mantıksal sorgulama stratejisini kullanarak çözer Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrencilerin problem çözme hakkındaki teorik bilgilerinin incelenmesi.
2 Problemin Şema Çizerek Çözülmesi
3 Problemin Liste Hazırlanarak Çözülmesi
4 Problemin Tahmin ve Kontrol Edilerek Çözülmesi
5 Problemin Bölerek ve Yöneterek Çözülmesi
6 Problemin Örüntü Oluşturarak Çözülmesi
7 Problemin Sondan Başlayarak Çözülmesi
8 Problemin Mantıksal sorgulama ile Çözülmesi
9 Arasınav
10 Problemin Benzer ve Basit Bir Problemden Yararlanılarak Çözülmesi
11 Problemin Çözümüne Farklı Bir Bakış Açısı Geliştirmek
12 Seçilen Problem Durumları Hakkında Öğrencilerin Problem Çözme Stratejilerini Kullanmaları
13 Seçilen Problem Durumları Hakkında Öğrencilerin Problem Çözme Stratejilerini Kullanmaları
14 Seçilen Problem Durumları Hakkında Öğrencilerin Problem Çözme Stratejilerini Kullanmaları
Resources
Course Notes
Course Resources

Altun, M., (2008). İlköğretim İkinci Kademe Matematik Öğretimi, Aktüel Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6