Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik Öğretiminde Teknoloji IME 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator NURAY ÇALIŞKAN DEDEOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURAY ÇALIŞKAN DEDEOĞLU,
Course Assistants Arş.Gör.Mithat TAKUNYACI
Course Category
Course Objective Öğrencilere teknolojinin öğretime entegrasyonu ve matematik eğitimindeki bilişim teknolojilerini tanıtmak, matematik eğitiminde kullanılan güncel programın özelliklerini keşfederek matematiğe uygun aktiviteler hazırlatmak, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitimin önemi, yararları ve sınırlılıkları hakkında geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak, geleneksel eğitim ve bilgisayar destekli eğitimdeki öğrenci ve öğretmen rollerini karşılaştırmaktır.
Course Content Matematik eğitimindeki bilişim teknolojilerinin yeri ve önemi, matematik eğitiminde dünyada kullanılan güncel programların incelenmesi; Bu programların: Özelliklerinin keşfedilmesi, programla geometrik yapıların oluşturulması, Sınıf ortamına uygun geometri uygulamalarının sunulması, sunulan aktiviteler üzerinde tartışmalar ve bu programların etkililiği. Matematik öğretiminde kullanılan teknolojilerin öğretime katkıları, öğretmene biçilen rollerin değerlendirilmesi, öğrencilerin üstlendiği rol, bilgisayar programlarının arabulucu rolü, teknoloji destekli etkinlik geliştirme, teknoloji kullanımının getirileri ve zorluklarının değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Matematik eğitiminde kullanılan matematik programlarını uygular. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Matematik dersini bilgisayar destekli öğretim için planlar. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Teknolojik araçların sınıfta kullanımı için gereken teknik bilgi ve becerileri sınıflandırır. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
4 Teknolojinin matematik eğitiminde kullanılmasının fayda ve zararlarını tartışır. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
5 Matematik öğretiminde bilgisayar ve bilişim teknolojilerini uygular. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
6 Türkiye´de ve dünyada matematik öğretiminde kullanılan bilgisayar eğitimini karşılaştırır. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknolojinin öğretime entegrasyonu
2 Teknolojinin öğretime entegrasyonu
3 Teknolojik pedagojik alan bilgisi
4 Teknolojik pedagojik alan bilgisi
5 Sanal öğrenme nesneleri
6 Sanal öğrenme nesneleri
7 Türkiyede ve dünyada matematik öğretiminde teknolojinin yeri
8 Türkiyede ve dünyada matematik öğretiminde teknolojinin yeri
9 ARASINAV
10 Güncel bilgisayar programlarının matematik eğitiminde tanıtılması ve uygulanması
11 Güncel bilgisayar programlarının matematik eğitiminde tanıtılması ve uygulanması
12 Güncel bilgisayar programlarının matematik eğitiminde tanıtılması ve uygulanması
13 Matematik öğretiminde kullanılacak bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi
14 Matematik öğretiminde kullanılacak bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi
Resources
Course Notes İpek, İsmail (2001). Bilgisayarla Öğretim. Tasarım, Geliştirme ve Yöntemler. Ankara: Tıp-Teknik Kitapçılık
Course Resources 1. Karabıyık, E.(2011). Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
1.Altun, M.(2008). Matematik Öğretimi: Aktüel yayıncılık, 5.Baskı
2.Dr.Salih UŞUN: Dünyada ve Türkiyede BDE,
3.Dr.Yavuz AKPINAR: BDE ve Uygulamalar,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6