Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kulla IME 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MELEK MASAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör.Dr. Emine Nur BİLGİÇ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Matematik eğitimde temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.

Course Content

Temel materyal hazırlama yaklaşımları, öğretim materyalleri hazırlama ilkeleri, görsel materyallerin öğrenmedeki rolleri, görsel öğeleri anlama ve yorumlama, görsel materyalleri tasarlama, amacı ve süreci. Öğretimde görsel-işitsel araçları kullanmanın önemi, sınıf ortamında sıkça kullanılan görsel işitsel araçlar, araçlara dayalı olarak yapılan öğretimin yararları ve çıkabilecek olası sakıncalar. Görsel-işitsel eğitim ortamına katkıları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Bilgisayar ve internetin matematik öğretimindeki yeri ev önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Görsel-işitsel materyallerin eğitim programlarının yapım aşamalarını sıralar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Öğretimde teknoloji, ortam, metaryal kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Amaca göre metaryal seçer ve kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Ortama göre materyal seçer, geliştirir ve kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel materyal hazırlama yaklaşımları
2 Öğretim materyalleri hazırlama ilkeleri
3 Görsel materyallerin öğrenmedeki rolleri, görsel öğeleri anlama ve yorumlama, görsel materyalleri tasarlama, amacı ve süreci.
4 Öğretimde görsel-işitsel araçları kullanmanın önemi
5 Sınıf ortamında sıkça kullanılan görsel işitsel araçlar
6 Görsel-işitsel araçlara dayalı olarak yapılan öğretimin yararları ve çıkabilecek olası sakıncalar
7 Görsel-işitsel eğitim ortamına katkıları
8 Sınıflarda kullanılan araçların özellerikleri
9 Arasınav
10 Görsel araçların çeşitleri
11 İşitsel araçların çeşitleri
12 Görsel-işitsel araçların çeşitleri
13 Teknoloji destekli araçların çeşitleri
14 İletişim teknolojileri ve eğitimdeki uygulamaları
Resources
Course Notes <p>İşman, Aytekin, (2005), &Ouml;ğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları.<br /> Demirel, &Ouml;., Seferoğlu S.S., Yağcı E.,(2003), &Ouml;ğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, PEGEM A yayıncılık</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 10 10
Proje / Tasarım 2 5 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 5 10
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6