Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilköğretim Matematik Öğretiminde Kavramlar ve Kavr IME 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MELEK MASAL
Course Lecturers Prof.Dr. MELEK MASAL,
Course Assistants Arş.Gör.Emine Nur BİLGİÇ
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Matematiksel kavramları merkeze alarak karşılaşabilecekleri kavramları yanılgılarının farkına vardırmak.
Course Content Matematiksel Kavramlar, Üslü ve Köklü Sayılar Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Grafik Okuma ve Yorumlama Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Oran-Orantı Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Olasılık Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Geometri Alanındaki Öğrenme Güçlükleri, Kavramsal Anlama İçin Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Kavram Yanılgıları Açısından İncelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye’ de kavram yanılgıları ile ilgili yapılmış çalışmaları çözümler. Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Performans Görevi,
2 Ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kavram yanılgıları açısından açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
3 Matematiksel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
4 Kavramsal anlama için matematik eğitiminde teknoloji kullanımının önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
5 Üslü ve köklü sayılar, kesirler, oran-orantı, olasılık ve geometri konularındaki kavram yanılgılarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
6 Grafik okuma, yorumlama konusundaki kavram yanılgılarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavram Yanılgısı Nedir?
2 Üslü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgıları
3 Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgıları
4 Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları
5 Oran-Orantı Konusundaki Kavram Yanılgıları
6 Grafik Okuma, Yorumlama ve Oluşturma Konularındaki Kavram Yanılgıları
7 Olasılık Konusundaki Kavram Yanılgıları
8 Geometri Alanındaki Kavram Yanılgıları
9 Arasınav
10 Geometri Alanındaki Kavram Yanılgıları
11 Kavramsal Anlama İçin Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
12 Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Kavram Yanılgıları Açısından İncelenmesi
13 Türkiye’ de Kavram Yanılgıları ile İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
14 Yurt Dışında Kavram Yanılgıları ile İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Özmantar,M.F.,Bingölbali,E.,Akkoç,H., (2010). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, PegemA Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 1 8 8
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Final 1 8 8
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6