Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Test Geliştirme Teknikleri ILF 535 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER,
Course Assistants

-

Course Category
Course Objective

Öğrencileri tanımada ve öğrenme çıktılarının ölçülmesinde kullanılabilecek araçların taşıması gereken özelliklerinin farkında olup bu doğrultuda ilgili araçları geliştirmek

Course Content

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçülecek özelliğin kuramsal yapısı, ölçme araçlarının taşıması gereken özellikler, ölçme araçlarının geliştirilmesinde ve sürecin tamamında yapılması gerekenler, amaç, yapıyı temsil eden göstergeler, madde yazımı, görüşme ve odak grup görüşmeleri, ön uygulama, verilerin toplanması, madde ve veri analizi, nihayi form ve taşıması gereken özellikler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklar Anlatım, Sınav ,
2 Ölçme araçlarının taşıması gereken özellikleri listeler Tartışma, Sınav ,
3 Ölçme araçlarının geliştirilmesinde ve sürecin tamamında yapılması gerekenleri tartışır Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar
2 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar
3 ölçülecek özelliğin kuramsal yapısı
4 ölçme araçlarının taşıması gereken özellikler
5 ölçme araçlarının geliştirilmesinde ve sürecin tamamında yapılması gerekenler
6 yapıyı temsil eden göstergeler
7 madde yazımı
8 Ara sınav
9 görüşme ve odak grup görüşmeleri
10 ön uygulama
11 verilerin toplanması
12 madde ve veri analizi
13 nihai form ve taşıması gereken özellikler
14 Final
Resources
Course Notes <p>-</p>
Course Resources

Lane, S., Raymond, M. R., & Haladyna, T. M. (Eds.). (2016). Handbook of test development (pp. 3-18). New York, NY: Routledge.

Haladyna, T. M. (2004). Developing and validating multiple-choice test items. Routledge.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 20 40
Final 1 12 12
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6