Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Öğretiminde Okul Dişi Öğrenme Ortamlari ILF 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CANAN LAÇİN ŞİMŞEK
Course Lecturers Doç.Dr. CANAN LAÇİN ŞİMŞEK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Okul dışı ortamlardan olan müzeler, bilim merkezleri, teknokentler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri vb., fen ve teknoloji öğretiminde yararlanılabilecek ortamlardır. Öğrencilere bu ortamların tanıtılması, bu ortamlardan fen derslerinde nasıl yararlanılabileceğinin, ders planının nasıl hazırlanacağının ve uygulanacağının anlatılması önemlidir.
Course Content Fen öğretiminde kullanılabilecek okul dışı öğrenme ortamlarını tanımak ve bu ortamlarda ders planı oluşturmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okul dışı öğrenme ortamında ölçme değerlendirme tekniklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili etkinlik tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili ders planı oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Okul dışı ortamları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
5 İlköğretim programında okul dışı öğrenme ortamlarının yerini keşfeder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Eğitim öğretim amacıyla okul dışı öğrenme ortamlarından nasıl yararlanacağını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okul dışı öğrenme ortamları İlgili kaynaklar
2 Fen ve teknoloji öğretiminde yararlanılabilecek okul dışı öğrenme ortamlar İlgili kaynaklar
3 Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitimsel değeri İlgili kaynaklar
4 Fen ve teknoloji eğitimi açısından okul dışı ortamlardan yararlanma İlgili kaynaklar
5 Okul dışı öğrenme ortamı (müzeler) 6. Okul dışı öğrenme ortamı (teknokentler, bilim merkezleri) İlgili kaynaklar
6 Okul dışı öğrenme ortamı (teknokentler, bilim merkezleri) İlgili kaynaklar
7 Okul dışı öğrenme ortamı (hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri) İlgili kaynaklar
8 Okul dışı öğrenme ortamı (doğa merkezleri İlgili kaynaklar
9 Okul dışı ortamlar için ders planı oluşturma İlgili kaynaklar
10 Okul dışı ortamlar için gezi planı hazırlama İlgili kaynaklar
11 Okul dışı ortam için gözlem defteri hazırlama İlgili kaynaklar
12 Okul dışı ortam için değerlendirme formu hazırlama İlgili kaynaklar
13 Okul dışı örnek etkinlikler İlgili kaynaklar
14 Değerlendirme İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes Laçin Şimşek, C. (2011) (ed.). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Ankara: Pegem A yayıncılık.
Course Resources [1] Bahar, Mehmet. (Ed.). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık..
[2] Çepni, Salih. (Ed.). Kuramdan Uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[3] Aydoğdu, Mustafa., Teoman Kesercioğlu. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
[4] Şahan, Melek. (2005). Müze ve Eğitim. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt III (4), 487-501.
[5] Bozdoğan, Aykut Emre. Bilim ve Teknoloji Müzelerinin Fen Öğretimindeki Yeri ve Önemi. Ankara: Gazi Üniversitesi (Yayımlanmamış doktora tezi)
6] Aktüre, Teoman. (1989). Bilim ve Teknoloji Müzeleri ve Merkezleri. Bilim ve Teknik Dergisi. Sayı 254, 42-45.
Week Documents Description size
6 güneşi dünyayı ve ayı tanıyalım 25 mart bilim merkezi için hazırlanmış etkinlikler 0.53 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6