Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitiminde Proje Hazirlama ILF 534 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ELİF ATABEK YİĞİT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve sunulması tüm bilim dallarında olduğu gibi fen eğitimi alanında da akademik faaliyetler içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu gerekçe ile bu derste fen eğitimi alanında lisansüstü eğitim faaliyetlerinde bulunmayı planlayan öğrencilere fen eğitimi projeleri ile ilgili bilgi verilmesi ve proje hazırlamalarına rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Projenin tanımlanması, özellikleri, bir projede bulunması gereken önemli bölümler, projenin planlanması, uygulanması (gerçekleştirilmesi), proje ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ve projenin sunumu aşamaları, çeşitli kuruluşların destekledikleri projeler, fen eğitimi ile ilgili proje örneklerinin incelenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir araştırma projesinin özelliklerini bilir. Tartışma, Anlatım, Sınav ,
2 Hazırlayacağı projenin yöntemine karar verir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Projesini raporlaştırır. Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi, Proje / Tasarım,
4 Elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar. Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi, Proje / Tasarım,
5 Projesini uygular ve veriler elde eder. Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi, Proje / Tasarım,
6 Projesini sunar. Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Gözlem yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
8 Hazırlayacağı projeyle ilgili literatür taraması yapar. Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Proje nedir? Bilimsel bir araştırma projesinin özellikleri, bir projenin temel bölümleri [1], [4]
3 Fen eğitimi ile ilgili proje örnekleri [7]
4 TÜBİTAK, DPT ve diğer kuruluşların projeleri [4]
5 Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundvig programları gibi Avrupa Birliği’nin desteklediği projeler [2], [6]
6 Gözlem yapma ve proje fikrinin ortaya çıkması [5]
7 Proje hazırlanması düşünülen konu ile ilgili ilk çalışmaların yapılması, konu ile ilgili bilgi toplanması [3], [5]
8 Proje konusu ile ilgili varsayımda bulunulması [1], [3], [7]
9 Proje için uygun yöntemin belirlenmesi [1], [4]
10 Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması ve bu süreçte yaşananlar [1], [5]
11 Elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi, gerekli hesaplamaların yapılması ve sonucun ortaya konması [3], [5], [7], [8]
12 Projenin yazım süreci ve raporlaştırılması, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar [8], [9]
13 Projenin sunulması [9]
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2009.
2. Kaya, Salih. Avrupa Birliği Fonları için Proje Nasıl Hazırlanır?. Hacısalihoğlu Yayıncılık. 2008.
3. Gormley, Richard Neuhaus. Science Projects: How To Collect, Analyze, and Present Your Data. Waynesburg Publishing. 2006.
4. Örsdemir, Vural; Kabukçuoğlu, M.Serdar. Proje Hazırlama Rehberi. Türkiye Girişimcilik Destekleme Merkezi. Ankara. 2005.
5. Özdamar, Kazım. Modern bilimsel araştırma yöntemleri: araştırma planlama, toplum ve örnek seçimi, güç analizi, proje hazırlama, veri toplama, veri analizi, bilimsel rapor yazımı. Kaan Kitabevi. Eskişehir. 2003.
6. Bilen, Gülhan. Avrupa Birliği´nde proje süreç yönetimi ve hazırlama ilkeleri. Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları. Ankara. 2002.
7. Moorman, Thomas. How to Make Your Science Project Scientific. Wiley. 2002.
8. Griffith, Jerry. Proposal Planning & Writing. Greenwood Publishing Group. USA. 1998.
9. Giray, Adil. Proje Hazırlama ve Değerlendirme Yöntemleri. Gazi Büro Kitabevi. Ankara. 1993.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 25
2. Ödev 15
3. Ödev 15
4. Ödev 15
5. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 5 6 30
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 5 5
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6