Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Bilgisi Eğitiminde Doğal Denge ve Doğadaki Bes ILF 532 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ESAT ÇETİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Doğada mevcut kurulu denge ve bu dengenin son zamanlarda bozulması ile doğa içerisinde canlıların beslenmesi ve buna bağlı olarak birbirleriyle ilişkisi Fen Bilgisi Biyoloji eğitiminde ana hatlarıyla bilinmesi gereken konulardır. Bu konular lisans eğitiminden daha ileri düzeyde ele alınmalıdır. Dersin amacı Fen Bilgisi Eğitiminde doğal denge hakkında temel bilgileri vermek, doğada canlılar arasındaki besin zincirini tanımlamak, bu besin zinciri içerisinde canlı türleri arasındaki ve aynı tür içerisindeki ilişkiler hakkında bilgiler edinmeyi, doğadaki üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlıların neler olduğunu ve işlevlerini, besin piramidinde enerjinin akışını ve dönüşümlerini açıklayabilmek ve bu bilgileri ilköğretim fen bilgisi derslerine entegre ederek çevresel duyarlık ve farkındalık geliştirmektir.

Course Content

1. Doğa, doğal denge ve besin zinciri hakkında temel tanımlamalar
2. Doğada dengenin işleyişi, besin zinciri ve canlıların bu zincir içerisindeki hiyerarşik konumu

3. Besin zincirinde enerjinin akışı

4. Besincincirinde enerjinin dönüşümleri
5. Son yıllarda doğal dengedeki bozulmalar ve bunun nedenleri
6. Canlıların beslenme alışkanlıklarına ait tanımlamalar
7. Besin zincirine bağlı olarak tür içi ve türler arasındaki ilişkiler

8. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar
9. Ders içeriğinin fen bilgisi programı ile ilişkilendirilmesi-proje çalışması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekosistemde üreticiler, tüketicilere örnek verir, açıklar.ir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ders içeriğinin fen bilgisi programı ile ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ayrıştırıcılar ve işlevlerini örnek vererek açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Doğada element (madde) döngüsünü açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Canlıların beslenme tiplerine ait tanımlamaları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Doğa, doğal denge ve besin zinciri hakkında temel tanımlamaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Besin piramidinde enerji akışını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Son yıllarda doğal Doğal dengedeki bozulmalar ve bunun nedenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Doğal dengedeki bozulmalar ve bunun nedenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Doğal dengedeki bozulmaların sonuçları ve olası beklenen tehlikeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
11 Doğa, doğal denge ve besin zinciri hakkında temel tanımlamaları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Besin zincirine bağlı olarak tür içi ve türler arasındaki ilişkileri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Doğada enerji dönüşümlerini açıklar, örnek verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Besin zincirine bağlı olarak tür içi ve türler arasındaki ilişkiler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doğa, doğal denge ve besin zinciri hakkında temel tanımlamalar İlgili kaynaklar
2 Doğa, doğal denge ve besin zinciri hakkında temel tanımlamalar İlgili kaynaklar
3 Doğada enerji dönüşümleri İlgili kaynaklar
4 Besin piramidinde enerji akışı İlgili kaynaklar
5 Son yıllarda doğal dengedeki bozulmalar ve bunun nedenleri İlgili kaynaklar
6 Son yıllarda doğal dengedeki bozulmalar ve bunun nedenleri İlgili kaynaklar
7 Doğal dengedeki bozulmaların sonuçları ve olası beklenen tehlikeler İlgili kaynaklar
8 Canlıların beslenme alışkanlıklarına ait tanımlamalar İlgili kaynaklar
9 Besin zincirine bağlı olarak tür içi ve türler arasındaki ilişkiler İlgili kaynaklar
10 Besin zincirine bağlı olarak tür içi ve türler arasındaki ilişkiler İlgili kaynaklar
11 Ekosistemde üreticiler, tüketiciler İlgili kaynaklar
12 Ayrıştırıcılar ve işlevleri İlgili kaynaklar
13 Doğada element (madde) döngüsü İlgili kaynaklar
14 Ders içeriğinin fen bilgisi programı ile ilişkilendirilmesi İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Neil A. Campbell-Jane B. Reece. Biology (Çeviri Ed. Gündüz E., Demirsoy A., Türkan İ) 6. Baskı 2006, Palme Yayıncılık, Ankara.
[2] Keton WT., Gould JL. Biological Science. (Çeviri Ed. Demirsoy A., Türkan İ) 5. Baskı, 1999, Palme Yayıncılık, Ankara.

[3] Sylvia S. M., Biology, McGraw.Hill, 1996

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6