Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Bilgisi Eğitiminde Biyolojik Çeşitlilik ve Tem ILF 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ESAT ÇETİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BELGİN UZUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Doğada var olan bitki ve hayvan türlerine genel olarak bakış, daha önceki dönemde mevcut olan ancak günümüzde kaybolmuş olan türlerin durumu, türlerin geçirdikleri evrim, türlerin kökeni ile ilgili temel bilgiler ve bu konudaki teoriler, türlerin sınıflandırılmasına ait temel kurallar ve sınıflandırma ile ilgili basit örnekler Fen Bilgisi Biyoloji eğitiminde ana hatlarıyla bilinmesi gereken konulardır. Bu konular lisans eğitiminden daha ileri düzeyde ele alınmalıdır. Dersin amacı yer yüzündeki mevcut bitki ve hayvan türlerinin durumunu genel olarak ele alarak buradan hareketle endemik türler hakkında temel bilgiler vermek, türlerin tarihçesini ele alarak kökeni hakkındaki hipotezleri tartışmak, bu türlerin sınıflandırılması konusunda temel bilgileri elde etmeyi ve elde edilen bu bilgileri ilköğretim fen bilgisi dersine entegre ederek çevresel farkındalık yaratmaktır. Biyoçeşitlilğin tanımı ve bileşenleri, ekolojinin temel kavramları, koruma statüleri ve kriterleri, In-citu ve Ex-citu koruma, IUCN tehlike kategorileri ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi edinmekte bu dersin amaçları arasındadır.

Course Content

1. Biyoçeşitliliğin tanımı, kapsamı ve bileşenleri
2. Ekolojide Temel Kavramlar
3. Tür Tanımı ve Canlıların Sınıflandırması
4. Doğadaki bitki ve hayvan türleri hakkında temel bilgiler
5. Bitki ve hayvan türlerinin tarihsel gelişimi (evrim teorisi) ve türlerin kökeni
6. Doğal mutasyon ve modifikasyon ile genetiği değiştirilmiş organizmalara genel bakış
7. Dünyadaki türler, endemik türler ve gen kaynakları
8. Türlerin sınıflandırılması ile ilgili temel kurallar ve sistematiğe giriş
9. Ulusal ve Uluslararası Koruma Statüleri
10. IUCN Tehlike Kategorileri
11. Biyoçeşitliliğin Korunmasına Yönelik Sözleşmeler
12. Ders içeriğinin fen bilgisi programı ile ilişkilendirilmesi-proje çalışması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu olguların Fen Bilgisi Öğretimi ile olan ilişkilerini irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Endemizm ve Endemik türleri açıklar ve tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Koruma statülerini açıklar ve örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Biyoçeşitliliği tanımlar, bileşenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Canlıları sınıflandırır, önemli özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Canlıları sınıflandırır, önemli özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Filogenetik sınıflandırmayı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Canlıları sınıflandırır, önemli özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Tür kavramını tanımlar, ikli adlandırmayı açıklar ve örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 IUCN Tehlike Kategorilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik sözleşmeleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Biyoçeşitliliğin korunmasının önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Ekoloji, Ekosistem, Populasyon, Kommunite gibi temel kavramları açıklar, örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Mutasyon ve Modifikasyonu açıklar, tartışır ve örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyoçeşitlilk ve Bileşenleri İlgili kaynaklar
2 Ekolojide Temel Kavramlar İlgili kaynaklar
3 Tür Kavramı ve İkili Adlandırma Sistemi İlgili kaynaklar
4 Canlıların sınıflandırması İlgili kaynaklar
5 Canlıların sınıflandırması İlgili kaynaklar
6 Canlıların sınıflandırması İlgili kaynaklar
7 Bitki ve hayvan türlerinin tarihsel gelişimi (evrim teorisi) ve türlerin kökeni İlgili kaynaklar
8 Dünyadaki türler, endemik türler ve gen kaynakları İlgili kaynaklar
9 Doğal mutasyon ve modifikasyon ile genetiği değiştirilmiş organizmalara genel bakış İlgili kaynaklar
10 Koruma Statüleri İlgili kaynaklar
11 Korunma Altına Alınan Alanlar (Milli Parklar, Ormanlar ,Sulak Alanlar) İlgili kaynaklar
12 ÖBA (Önemli Bitki Alanları) ve ÖKA(Önemli Kuş Alanları) İlgili kaynaklar
13 IUCN Tehlike Sınıfları İlgili kaynaklar
14 Biyoçeşitliliğin Korunmasına Yönelik Sözleşmeler İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes <p>&Ccedil;etin, E., Biyolojik &Ccedil;eşitlilik<br /> <br /> &nbsp;</p>
Course Resources

1. Gökyiğit A.N., Türkiye'nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması, 2013
2. Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
3. Kocataş A., Ekoloji,Ege üniversitesi, İzmir,
4. Türkiye´nin Biyolojik Zenginlikleri TÇV Yayınları , 2005
5. Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri, Necmettin Çepel, TÜBİTAK 2003

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Kısa Sınav 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6