Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Madde Tepki Kurami ILF 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Klasik test teorisi, geliştirilen bir ölçme aracı üzerinden test ve madde analizlerini yapmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat klasik test teorisiyle ilgili, bu konuda çeşitli eksiklikler belirlenmiştir. Ayrıca, bazı ölçme problemlerinin (test eşitleme, madde bankası oluşturma, test yanlılığının belirlenmesi vb. ) çözümünde de yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle klasik test teorisinin alternatifi olarak düşünülen Madde Tepki Kuramı, test geliştirme, soru bankası oluşturma, yetenek kestiriminde bulunma gibi kavramlarla ölçmede büyük önem taşımaktadır.
Course Content •Madde tepki kuramının tarihçesi
•Madde tepki kuramının sayıtlıları
•Madde tepki kuramı modelleri
•Yetenek ölçekleri
•Yetenek kestirimi
•Madde bilgi fonksiyonu ve uygulamaları
•Madde ve yetenek parametrelerinin kestirimi
•Model-veri uyumu çalışmaları
•Test eşitleme
•Test geliştirme
•Madde bankası oluşturma
•Madde tepki kuramı uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Madde tepki kuramının sayıltılarını sıralar. Grup Çalışması, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
2 Test geliştirme çalışması yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Madde bankasının nasıl oluşturulduğunu açıklar. Grup Çalışması, Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
4 Model veri uyumu çalışması yapar. Grup Çalışması, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Madde bilgi fonksiyonu ve uygulamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Madde tepki kuramının modellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Madde Tepki Kuramının Tarihçesi [1] ilgili ünite okunacak
2 Madde Tepki Kuramının Sayıtlıları [1] ilgili ünite okunacak
3 Madde Tepki Kuramını Modelleri [1] ilgili ünite okunacak
4 Yetenek Ölçekleri [1] ilgili ünite okunacak
5 Yetenek Kestirimi [1] ilgili ünite okunacak
6 Madde Bilgi Fonksiyonu ve Uygulamaları [1] ilgili ünite okunacak
7 Madde ve Yetenek Parametrelerinin Kestirimi [1] ilgili ünite okunacak
8 Model Veri Uyumu Çalışmaları [1] ilgili ünite okunacak
9 ARA SINAV
10 Test Eşitleme [1] ilgili ünite okunacak
11 Test Geliştirme [1] ilgili ünite okunacak
12 Madde Bankası Oluşturma [1] ilgili ünite okunacak
13 Madde Tepki Kuramı Uygulamaları [1] ilgili ünite okunacak
14 Dersin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes [1]Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: Principles and applications. Boston: Kluwer-Nijhoff.
Course Resources [2] Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6