Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Beyin Temelli Öğrenme Kurami ILF 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Eda Demirhan
Course Category
Course Objective Beyin insan zekâsının, güdülenmenin ve öğrenmenin merkezidir. Beyin temelli öğrenme kuramına göre öğrenme, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde oluşan biyokimyasal bir değişmedir. Bütün öğrenmelerin bir anlamda beyin temelli olmasına karşın, eğitim açısından beyin temelli öğrenme, anlamlı öğrenme için beyin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin zihindeki bu kurallarla örgütlenmesini içerir.
Course Content Beynin anatomisi, Beynin yapısı ve işlevleri, Öğrenmenin fizyolojisi, Beyin ve öğrenme, Beynin bilgiyi işlemesi, Çocuklarda nöron gelişimi, Beyin temelli öğrenme nedir?, Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri, Beyin temelli öğrenmenin aşamaları, Öğrenme ve akılda tutma, Öğrenmede duyguların rolü, Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler?, Düşünme becerileri ve öğrenme, Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir?
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stres ve korkunun öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Bilginin beyindeki işlenmesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
3 Beyin temelli öğrenme kuramını ve aşamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Beyin temelli öğrenmeye uygun fen dersi planlar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Çocuklarda beyin gelişimi ile eğitimi ilişkilendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Beynin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Beynin anatomisi İlgili kaynaklar
2 Beynin yapısı ve işlevleri İlgili kaynaklar
3 Öğrenmenin fizyolojisi İlgili kaynaklar
4 Beyin ve öğrenme İlgili kaynaklar
5 Beynin bilgiyi işlemesi İlgili kaynaklar
6 Çocuklarda nöron gelişimi İlgili kaynaklar
7 Beyin temelli öğrenme nedir? İlgili kaynaklar
8 Ara Sınav İlgili konular
9 Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri ve aşamaları İlgili kaynaklar
10 Öğrenme ve akılda tutma İlgili kaynaklar
11 Öğrenmede duyguların rolü İlgili kaynaklar
12 Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler? İlgili kaynaklar
13 Düşünme becerileri ve öğrenme İlgili kaynaklar
14 Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir? İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Bear, MF., Connors, BW., Paradiso, MA. (1996). Neuroscience: exploring the brain
[2] Greenfield, S. (2000). İnsan Beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
[3] Jensen, Eric. (1998). Teaching with the brain mind. Çev. Doğanay, Ahmet. (2006). “Beyin Uyumlu Öğrenme”. Ankara: Nobel Kitabevi.
[4] Ülgen, Gülten. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Nobel Kitabevi.
[5] Madi, Bülent. (2006). Öğrenme Beyinde nasıl oluşur? Morpa Yayınları.
[6] Duman, Bilal. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme?. Ankara: Pagema yayıncılık.
[7] Senemoğlu, Nuray. (2007). Gelişim Öğrenme Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayınları.
[8] Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme. Ankara: Eğitim Dünyası Yayınları.
[9] Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pagem Akademi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6