Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sorgulayici Öğretim Stratejisinin Fen Öğretimine U ILF 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kavram öğretiminde soru sormayı öğrenerek ve doğru soru sorarak kavramların öğrenilmesini sağlamaktır.
Course Content Öğretimde sorgulama modelleri, Sorgulayıcı öğretim stratejisinin diğer yöntemlerle ilişkisi, Bir Sorgulama sürecinin basamakları, Soru sormayı öğrenme, Doğru soru sorarak öğrenme, Sorgulayıcı öğretim stratejisinde kullanılan soru tipleri, Sorgulayıcı öğretim stratejisinin fen öğretimine uygulanması, uygulamaların sunulması, tartışılması ve değerlendirilmesi, Genel değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Doğru soru sorarak öğrenmeği gerçekleştirir. Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev,
2 Bir sorgulama sürecinin basamaklarını uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Soru sormayı tartışır. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Sorgulayıcı öğretim stratejisini fen öğretimine uygular ve değerlendirir. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
5 Sorgulamanın ne olduğunu tanımlar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
6 Sorgulayıcı öğretim stratejisinin diğer yöntemlerle ilişkisini kurar. Tartışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Sorgulama modellerini sıralar ve açıklar. Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersle ilgili kaynaklar İlgili kaynaklar
2 Sorgulama nedir? İlgili kaynaklar
3 Öğretimde sorgulama modelleri İlgili kaynaklar
4 Sorgulayıcı öğretim stratejisinin diğer yöntemlerle ilişkisi İlgili kaynaklar
5 Keşfederek öğrenme, problem çözme İlgili kaynaklar
6 Bir Sorgulama sürecinin basamakları İlgili kaynaklar
7 Soru sormayı öğrenme İlgili kaynaklar
8 PROJE İlgili kaynaklar
9 Doğru soru sorarak öğrenme İlgili kaynaklar
10 Sorgulayıcı öğretim stratejisinde kullanılan soru tipleri İlgili kaynaklar
11 Sorgulayıcı öğretim stratejisinin fen öğretimine uygulanması İlgili kaynaklar
12 Uygulamaların sunulması İlgili kaynaklar
13 Tartışılması ve değerlendirilmesi İlgili kaynaklar
14 Genel değerlendirme İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes [1] Sorgulayıcı Öğretme Stratejisi. N. İzzet Kurbanoğlu.
Course Resources [1] Models of Teaching, Joyce, B. And Weil, M., Fifth Edition.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 10
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 35
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 80
1. Final 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 14 14
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6