Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğrenmenin Fizyolojik Temelleri ILF 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrenme, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde oluşan biyokimyasal değişim sürecidir. Beyin; çevresindeki kokuları, sesleri, görüntüleri, tatları ve dokunuşları girdi olarak alır ve onlardan sayısız sinirsel bağlantılar oluşturur. Başlangıçta daha çok hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik olarak yapılan beyin araştırmaları, günümüzde insanların nasıl daha iyi öğrenip, düşünebilecekleri konusunda birçok ipucu sunmaktadır. Beynin nasıl öğrendiğini anlamak için, beynin temel yapısını ve fizyolojisini anlamak gereklidir.
Course Content Öğrenmenin biyolojisi, Nöronların yapısı ve uyarıların işlenme mekanizması, Beyin lobları ve işlevleri, Beyin kimyası – davranışları etkileyen nörotrasmitterler Beyin ve Öğrenme, Zenginleştirilmiş ortamlar ve beyin, Dikkatin biyolojisi, Öğrenme ve düşünme süreçlerinde duyguların rolü, Öğrenme ve bellek işlevlerinde hormon sistemlerinin rolü, Bellek ve anımsama, Güdülenme ve ödüller, Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler?, Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir?, Toplumsal çevrenin öğrenme açısından önemi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nörotransmitterlerin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Hormon sisteminin öğrenme ve hafıza üzerindeki etkilerini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Beynin nasıl öğrendiğni vehangi faktörlerin öğrenmeyi etkilediğini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Duyguların öğrenme ve düşünme süreçleri üzerindeki etkisini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Beynin bölümlerini ve bölümlerin fonksiyonlarını tanımlar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Nöronların yapısını ve uyarı mekanizmasını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenmenin biyolojisi İlgili kaynaklar
2 Nöronların yapısı ve uyarıların işlenme mekanizması İlgili kaynaklar
3 Beyin lobları ve işlevleri İlgili kaynaklar
4 Beyin kimyası – davranışları etkileyen nörotrasmitterler İlgili kaynaklar
5 Beyin ve Öğrenme İlgili kaynaklar
6 Zenginleştirilmiş ortamlar ve beyin İlgili kaynaklar
7 Dikkatin biyolojisi İlgili kaynaklar
8 Ara Sınav İlgili konular
9 Öğrenme ve düşünme süreçlerinde duyguların rolü İlgili kaynaklar
10 Öğrenme ve bellek işlevlerinde hormon sistemlerinin rolü İlgili kaynaklar
11 Bellek ve anımsama, güdülenme ve ödüller İlgili kaynaklar
12 Stres ve baskı öğrenmeyi nasıl etkiler? İlgili kaynaklar
13 Etkili öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir? İlgili kaynaklar
14 Toplumsal çevrenin öğrenme açısından önemi İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Bear, MF., Connors, BW., Paradiso, MA. (1996). Neuroscience: exploring the brain
[2] Jensen, Eric. (1998). Teaching with the brain mind. Çev. Doğanay, Ahmet. (2006). “Beyin Uyumlu Öğrenme”. Ankara: Nobel Kitabevi.
[3] Kandel, ER., Schwartz, JH., Jessell, TM., (2000). Principles of Neural Science, (2000).
[4] Greenfield, S. (2000). İnsan Beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
[5] Berne, RM., Levy, MN. (2000). Principles of Physiology. Third ed.
[6] Ülgen, Gülten. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Nobel Kitabevi.
[7] Madi, Bülent. (2006). Öğrenme Beyinde nasıl oluşur? Morpa Yayınları.
[8] Duman, Bilal. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme?. Ankara:PagemA Yayıncılık.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6