Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Öğretim Sürecinde Gelişen Okuryazarliklar ILF 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİME BALKAN KIYICI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüz eğitim- öğretim programlarının en önemli amacı okuryazar bireyler yetiştirmektir. Bu dersin amacı da öğrencilere okuryazarlığı ve okuryazar bireylerin özelliklerini tanımlamak ve gelişen yeni okuryazarlıklar hakkında bilgi vererek aralarındaki ilişki ve farklılıkları ortaya koymaya çalışmaktır. Bu ders öğrencilerin yeni gelişen okuryazarlıkları ayrıntılı bir şekilde inceleme ve tartışarak irdelemesine olanak sağlamak bakımından önem taşımaktadır.
Course Content Okuryazarlık, Fen Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı, Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgi Okuryazarlığı, Çevre Okuryazarlığı, İnternet Okuryazarlığı Ve Sayısal Okuryazarlık
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnternet okur yazarı bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Anlatım, Grup Çalışması, Tartışma, Performans Görevi,
2 Bilgisayar okur yazarı bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Grup Çalışması, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
3 Teknoloji okur yazarı bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Anlatım, Grup Çalışması, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çevre okur yazarı bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Tartışma, Grup Çalışması, Anlatım, Proje / Tasarım,
5 Sayısal okur yazar bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Tartışma, Grup Çalışması, Anlatım, Performans Görevi, Ödev,
6 Bilgisayar okur yazarı bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
7 Okuryazarlığın ne olduğunu bilir, açıklar ve tartışabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
8 Fen okur yazarı bireylerin özelliklerini bilir ve bileşenlerini tartışabilir. Tartışma, Grup Çalışması, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Okuryazarlık nedir? 1-2
2 Fen Okuryazarlığı 5
3 Fen Okuryazarlığı 5
4 Teknoloji Okuryazarlığı 4
5 Teknoloji Okuryazarlığı 4
6 Bilgisayar Okuryazarlığı 3
7 Bilgi Okuryazarlığı 1
8 Ara Sınav 1
9 Çevre Okuryazarlığı 5
10 Çevre Okuryazarlığı 5
11 Görsel Okuryazarlık 3
12 İnternet Okuryazarlığı 3
13 Sayısal Okuryazarlık 3
14 Medya Okuryazarlığı
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Altun, Arif. Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar. Anı Yayıncılık. Ankara. 2005
2. R.A. Sudol ve A.S. Horning. The literacy connection. Cresskill, NJ: Hampton Press. 1999
3. Gilster, Paul. Digital Literacy. New York: Wiley, 1997.
4. Savage, E., & Sterry, L. A conceptual framework for technology education.Reston, VA: International Technology Education Association. 1990
5. AAAS(American Association for the Advancement of Science). Science for all Americans. New York: Oxford University Press. 1990
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 6