Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Eğitimi (Fen Eğitiminde Fizik) ILF 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZLAR
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZLAR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Fen eğitiminde temel fizik yasalarını ve uygulamalarını öğrenmek
Course Content Fizik neden gereklidir? Türkiye’de Fizik eğitimi programlarının içeriğinin tartışılması, Hareket, kuvvet, iş, enerji ve aralarındaki ilişkiler, Enerji ve momentumun korunumu, Enerji kaynakları, Enerji kaynaklarının fiziksel özellikleri, Katılar, sıvılar, gazlar ve genel özellikleri, Fen eğitim programlarının müfredatlarının değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hareket konusunu günlük yaşama uygular. Beyin Fırtınası, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Tartışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Maddeleri sınıflandırır. Benzetim, Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Enerji ve momentum konusunu günlük yaşama uygular. Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Deney / Laboratuvar, Beyin Fırtınası, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
4 Türkiye´deki enerji kaynaklarını inceler. Bireysel Çalışma, Gösteri, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Fizik nedir sorusunu yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
6 Türkiye deki fizik programlarını yorumlar. Soru-Cevap, Grup Çalışması, Tartışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Fizik eğitim programlarını eleştirel bir şekilde inceler. Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Tartışma, Benzetim, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fizik neden gereklidir? İlgili kaynaklar
2 Türkiye’de Fizik eğitimi programlarının içeriğinin tartışılması İlgili kaynaklar
3 Türkiye’de Fizik eğitimi programlarının içeriğinin tartışılması İlgili kaynaklar
4 Hareket ve sebepleri İlgili kaynaklar
5 Kuvvet İlgili kaynaklar
6 İş, enerji ve aralarındaki ilişkiler İlgili kaynaklar
7 Enerji ve momentumun korunumu İlgili kaynaklar
8 Enerji kaynakları İlgili kaynaklar
9 Vize
10 Enerji kaynaklarının fiziksel özellikleri İlgili kaynaklar
11 Katılar ve genel özellikleri İlgili kaynaklar
12 Sıvılar ve genel özellikleri İlgili kaynaklar
13 Gazlar ve genel özellikleri İlgili kaynaklar
14 Fen eğitim programlarının müfredatlarının değerlendirilmesi. İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes Derste verilecek fotokopiler
Course Resources [1] Fen ve Mühendislik için fizik-1; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri,
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)
[2] Genel Fizik Editör Metin Orbay- Feda Öner Pegema yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 7 42
Ara Sınav 7 4 28
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 3 5 15
Final 1 10 10
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6