Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitiminde Öğretim Metotlari ve Uygulamalar II ILF 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Fen eğitiminin istenen biçimde gerçekleştirilebilmesi için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri bu dersle ilgili öğrenme-öğretme süreçleridir. Daha etkili, verimli ve çekici bir fen öğretiminin tasarımlanması için özellikle fen eğitimi alanında sınanmış öğrenme/öğretme kuramlarını, stratejileri ve paradigmaları bilmek gereklidir. Bu dersin amacı, fen eğitiminde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere daha etkili fen öğretiminin tasarımlanması ve uygulanabilmesi için gerekli kuramsal bilgileri ve temel becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Course Content Fen eğitimi uygulamalarında kilometre taşları. Fen eğitiminin yeniden yapılandırılması. Çağdaş öğretim yaklaşımları: yapılandırmacı yaklaşım. Yapılandırmacı öğretim modelleri: Durumlu öğrenme, probleme dayalı öğrenme, örnek olaya dayalı öğrenme, projeye dayalı öğrenme, bağlaşık öğrenme, kavramsal değişim, etkin (aktif) öğrenme, 5e ve 7e modelleri. Çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımları. Mikro öğretim uygulamaları. Mikro öğretim uygulamalarının bireysel, grupla değerlendirilmesi. Tartışma, genel değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fen eğitimi alanında sınanmış öğrenme/öğretme kuramlarını, stratejileri ve paradigmaları açıklar ve bu bilgileri etkili, verimli ve çekici bir fen öğretiminin tasarımlanmasında kullanarak uygular. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Bireysel farklılıklara uygun etkinlikler tasarlar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Fen eğitimi ile ilgili araştırmalar tasarlar . Anlatım, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi, Sözlü Sınav,
4 Fen eğitimi sürecinde karşılaştığı bir sorunu ve nedenlerini tanımlar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Fen eğitiminin sorunlarına çözüm önerileri getirir. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
6 Fen Bilgisi Eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, fen bilgisi eğitimi alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fen eğitimi uygulamalarında kilometre taşları İlgili kaynaklar
2 Fen eğitiminin yeniden yapılandırılması İlgili kaynaklar
3 Çağdaş öğretim yaklaşımları: yapılandırmacı yaklaşım İlgili kaynaklar
4 Yapılandırmacı öğretim modelleri: Durumlu öğrenme, probleme dayalı öğrenme, örnek olaya dayalı öğrenme İlgili kaynaklar
5 Projeye dayalı öğrenme, bağlaşık öğrenme İlgili kaynaklar
6 Kavramsal değişim İlgili kaynaklar
7 Etkin (aktif) öğrenme, 5e ve 7e modelleri İlgili kaynaklar
8 Çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımları İlgili kaynaklar
9 Öğrenci çalışmaları: Mikro öğretim uygulamaları İlgili kaynaklar
10 Öğrenci çalışmaları: Mikro öğretim uygulamaları İlgili kaynaklar
11 Öğrenci çalışmaları: Mikro öğretim uygulamaları İlgili kaynaklar
12 Öğrenci çalışmaları: Mikro öğretim uygulamaları İlgili kaynaklar
13 Mikro öğretim uygulamalarının bireysel grupla değerlendirilmesi İlgili kaynaklar
14 Tartışma, genel değerlendirme İlgili kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Kılıç, B. Gülşen, “İlköğretim Bilim Öğretimi”, Morpa, 2006, İstanbul.
[2] Demirel Özcan, “Eğitimde Yeni Yönelimler”, PegemA, 2007, Ankara.
[3]Baker, D. R., & Piburn, M. D. (1997). Consructing science in middle and secondary school classrooms. Boston: Allyn and Bacon.
[4]Committee on Undergraduate Science Education. (1997). Science Teaching Reconsidered: A handbook. Washington, D. C.: National Academy Press. 15 Ekim 2003 tarihinde ulaşıldı,
http://www.nap.edu/readingroom/books/str/pdf/index.pdf
[5]Deryakulu, D. (2000). Yapıcı öğrenme. A. Şimşek (Ed.), Sınıfta demokrasi (ss. 53-77). Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.
[6]National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press. NRC web sitesinden 25 Mart 2004 tarihinde ulaşıldı,
http://www.nap.edu/readingroom/books/nses/
[7]Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1998). Learning how to learn (14. edition). Cambridge: Cambridge University Press.
[8]Sinatra, G. M. (2002). Motivational, social, and contextual aspects of conceptual change: A commentary. M. Limon & L. Mason (Eds.), Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practise (pp. 187-197). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
[9]Strike, K. A., & Posner, G. J. (1992). A revisionist theory of conceptual change. R.A. Duschl & R.J. Hamilton (Eds.), Philosophy of science: Cognitive psychology and educational theory and practice (pp. 147-176). Albany, NY: State University of New York Press.
[10]Gabel, D.L. (Ed.). (1994). Handbook of research on science teaching and learning. New York: Simon ve Schuster Macmillan.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6