Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi ILF 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ELİF ATABEK YİĞİT
Course Lecturers Doç.Dr. ELİF ATABEK YİĞİT,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencilere çevre bilimi ve ekoloji  ile ilgili kavramlar, madde döngüleri, karasal ve sucul habitat özellikleri, ülkemizdeki koruma statüsü altındaki önemli doğal alanlar (Milli parklar, Tabiat Parkları vd.) ve korunma mevzuatları hakkında bilgi vermektir. Çevre sorunları ve kaynakları, Çevre Kirliliği ve kaynakları ve de çözüm önerileri ve yolları dersin amaçları içindedir. Eğitimde (okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve üniversitelerde) çevre eğitiminin yeri de irdelenecektir.

Course Content

Ekoloji, Çevre Bilimi ile İlgili Genel Tanım ve Terimler, Çevre sorunları ve Çevre kirliliği, Ekolojik Döngüler, Ekosistemler, Ekosistemlerde Canlıların İşlevleri, Biyolojik Çeşitliliği Oluşturan Canlılar, Önemli Çevre Alanları ve Korunması. Çevre Kuruluşları. Çevre Korunması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler. Çevre Eğitimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekosistemde üretici, tüketici ve ayrıştırıcı ilişkilerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 ÇED nedir? Amacı ve uygulamasını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Sorumluluklarımız Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Karasal ve Sucul habitat kavramlarını açıklar, örnekler verir. açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Biyoçeşitlilik tanımı yapar, alt bileşenlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Biyoçeitliliğin korumasına yönelik koruma statülerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Türkiyenin önemli doğal alanlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Arasınav Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Uluslararası çevre koruma sözleşmelerini sayarak, kısa bilgiler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Çevre eğitiminin önemini ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Çevreyi, Ekolojiyi tanımlar. Temel kavramları açıklar, farkları tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
12 Çevre sorunlarını tartışır. Türkiyedeki çevre sorunlarını belirler ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 İklim, toprak, su faktörlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Türkiyedeki çevre sorunlarını belirler ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Çevre nedir? Genel Ekolojik Tanımlar Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
2 Element döngüleri, üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
3 Karasal ve Sucul Habitat Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
4 İklim, Toprak ve Su Faktörleri Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
5 Biyoçeşitlilik ve alt bileşenleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre El Kitabı, 2004
6 Çevre Sorunları ve Çevre Kirliliği Yıldız K., Sipahioğlu Ş., Yılmaz M.,Çevre Bilimi,Ankara, 2000.
7 Türkiyenin Önemli Doğal Alanları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre El Kitabı, 2004
8 Koruma Statüleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre El Kitabı, 2004
9 ARA SINAV ve Soruların Tartışılması
10 Türkiyedeki Çevre Sorunları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre El Kitabı, 2004
11 Çevre Eğitimi Türkiye Çevre Vakfı ; Çevre Eğitimi, 2007
12 Çevrenin Korunması ile İlgili Kuruluşlar T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre El Kitabı, 2004
13 ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gemici, Y., Yurteri, Ç., Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
14 Üzerimize Düşen Sorumluluk ve Görevler İlgili Kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources

[1]Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996.
[2]Kocataş A., Ekoloji,Ege üniversitesi, İzmir, 1994
[3]Akman Y., Düzenli A., Geven F., Çevre Kirliliği ve Ekolojik Etkileri, Ankara, 1996.
[4]Yıldız K., Sipahioğlu Ş., Yılmaz M.,Çevre Bilimi,Ankara, 2000.
[5] Kışlalıoğlu, Mine; Berkes, Fikret; Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Türkiye Çevre Sorunları Yayını, 1985.

[6] Erden, A.Baki; Çağımız ve Çevre Kirliliği, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1990.

[7] Türkiye Çevre Vakfı ; Çevre Eğitimi, 2007

[8] Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası; Çevre Yönetmeliği El Kitabı, 2014

[9] T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre El Kitabı, 2004

[10] Gemici, Y., Biyoçeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları, 1999 Bornova- İZMİR

[11] Gemici, Y., Yurteri, Ç., Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6