Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Öğretiminde Deneysel Tasarim ILF 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla teorik bilgilerin deneylerle desteklenmesini sağlamaktır.
Course Content Fen öğretiminde deneyin önemi, Deney yöntemi ve öğretim programıyla ilişkisi, Deney çalışma yaprağı hazırlama, Deney için amaç ve kazanım belirleme, Deney araç-gereci belirleme, Ucuz ve atık malzemeden araç-gereç yapma, Deney yapma ve veri toplama süreci, Sonuçları tartışma ve yargıya varma süreci, Bilgisayar destekli deney tasarımı, Fizik, Biyoloji ve Kimya bilimlerine ait örnek deney tasarımları yapma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlamlı öğrenmede deneyin önemini açıklar. Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Deney çalışma yaprağının nasıl hazırlanacağını gösterir. Benzetim, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Deney için amaç ve kazanımları belirler. Deney / Laboratuvar, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Performans Görevi, Proje / Tasarım, Ödev,
4 Atık ve ucuz malzemeden deney tasarlar. Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Fizik, Biyoloji ve Kimya bilimlerine ait örnek deney tasarımları yapar ve değerlendirir. Grup Çalışması, Benzetim, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme , Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Bilgisayarla deney tasarlar ve uygular. Deney / Laboratuvar, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Performans Görevi, Proje / Tasarım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersle ilgili kaynak araştırması [1] Ayas, Alipaşa, Turgut, M. Fuat ve arkadaşları, “Kimya Öğretimi” YÖK/D. Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, 1997, Ankara.
2 Fen öğretiminde deneyin önemi 1
3 Deney yöntemi ve öğretim programıyla ilişkisi 1
4 Deney çalışma yaprağı hazırlama 1r
5 Deney için amaç ve kazanım belirleme 1
6 Deney araç-gereci belirleme 1
7 Ucuz ve atık malzemeden araç-gereç yapma 1
8 PROJE 1
9 Deney yapma ve veri toplama süreci 1
10 Sonuçları tartışma ve yargıya varma süreci 1
11 Bilgisayar destekli deney tasarımı 1
12 Fizik, Biyoloji ve Kimya bilimlerine ait örnek deney tasarlama 1
13 Tasarlanan deneylerin uygulaması 1
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Ayas, Alipaşa, Turgut, M. Fuat ve arkadaşları, “Kimya Öğretimi” YÖK/D. Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, 1997, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
1. Proje / Tasarım 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 80
1. Final 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 20 20
Proje / Tasarım 1 14 14
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6