Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitiminde Öğretim Metotlari ve Uygulamalari I ILF 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Fen eğitiminin istenen biçimde gerçekleştirilebilmesi için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri bu dersle ilgili öğrenme-öğretme süreçleridir. Daha etkili, verimli ve çekici bir fen öğretiminin tasarımlanması için özellikle fen eğitimi alanında sınanmış öğrenme/öğretme kuramlarını, stratejileri ve paradigmaları bilmek gereklidir. Bu dersin amacı, fen eğitiminde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere daha etkili fen öğretiminin tasarımlanması ve uygulanabilmesi için gerekli kuramsal bilgileri ve temel becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Course Content Fen eğitiminde önemli değişkenler: kazanımlar, öğretmen, ortam, öğrenci. Fen eğitimine yön veren bilimsel araştırmalar. Fen eğitiminde bireysel farklılıklar (bilişsel ve duyuşsal). Öğrenme stilleri ve biçemleri. Bilimsel bilginin epistemolojik temelleri. Fen eğitiminde kullanılan eğitim yöntemlerinin tarihsel gelişimi, paradigmalar ve kuramlara genel bakış. Davranışçı, bilişçi ve yapılandırmacı bakış açıları ve bu bakış açılarını oluşturan kuramlar. Çağdaş fen eğitiminde önemli kavramlar: problem çözme, bilişsel çıraklık, bilişsel esneklik, etkin öğrenme, türetimci öğrenme, üst düzey öğrenme ürünleri. Tartışma ve genel değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklar. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav , Performans Görevi,
2 Fen eğitiminin tarihsel gelişimini açıklar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Farklı öğrenme stillerini açıklar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Fen eğitimi ile ilgili yeni araştırmaları izler ve değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Farklı öğretim metotlarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Fen eğitiminde uygulanan çağdaş öğretim metotlarının kuramsal temellerini açıklar ve bunları uygular. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Performans Görevi, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fen eğitiminde önemli değişkenler: kazanımlar, öğretmen, ortam, öğrenci. İlgili kaynaklar
2 Fen eğitimine yön veren bilimsel araştırmalar İlgili kaynaklar
3 Fen eğitiminde bireysel farklılıklar (bilişsel) İlgili kaynaklar
4 Fen eğitiminde bireysel farklılıklar (duyuşsal) İlgili kaynaklar
5 Öğrenme stilleri ve biçemleri İlgili kaynaklar
6 Bilimsel bilginin epistemolojik temelleri, Fen eğitiminde kullanılan eğitim yöntemlerinin tarihsel gelişimi, paradigmalar ve kuramlara genel bakış İlgili kaynaklar
7 Öğrenci Çalışmaları . (Behaviourists) Davranışçılar: Pavlov, Thorndike, Skinner İlgili kaynaklar
8 Öğrenci Çalışmaları. (Cognitivists) Bilişçiler: Piaget, DeBono, Gagne İlgili kaynaklar
9 Öğrenci Çalışmaları. (Cognitivists 2) Bilişçiler: Bloom, Miller, Asubel, Paivio İlgili kaynaklar
10 Öğrenci Çalışmaları. (Constructivists) Yapılandırmacılar: VonGlasersfeld, Vygotsky, Bruner, Bransford İlgili kaynaklar
11 Öğrenci Çalışmaları. (Constructivists 2) Yapılandırmacılar: Lave, Spiro, Jonassen İlgili kaynaklar
12 Çağdaş fen eğitiminde önemli kavramlar: problem çözme, bilişsel çıraklık, bilişsel esneklik İlgili kaynaklar
13 Etkin öğrenme, türetici öğrenme, üst düzey öğrenme ürünleri İlgili kaynaklar
14 Tartışma ve genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Kılıç, B. Gülşen, “İlköğretim Bilim Öğretimi”, Morpa, 2006, İstanbul.
[2] Demirel Özcan, “Eğitimde Yeni Yönelimler”, PegemA, 2007, Ankara.
[3]Baker, D. R., & Piburn, M. D. (1997). Consructing science in middle and secondary school classrooms. Boston: Allyn and Bacon.
[4]Committee on Undergraduate Science Education. (1997). Science Teaching Reconsidered: A handbook. Washington, D. C.: National Academy Press. 15 Ekim 2003 tarihinde ulaşıldı,
http://www.nap.edu/readingroom/books/str/pdf/index.pdf
[5]Deryakulu, D. (2000). Yapıcı öğrenme. A. Şimşek (Ed.), Sınıfta demokrasi (ss. 53-77). Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.
[6]National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press. NRC web sitesinden 25 Mart 2004 tarihinde ulaşıldı,
http://www.nap.edu/readingroom/books/nses/
[7]Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1998). Learning how to learn (14. edition). Cambridge: Cambridge University Press.
[8]Sinatra, G. M. (2002). Motivational, social, and contextual aspects of conceptual change: A commentary. M. Limon & L. Mason (Eds.), Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practise (pp. 187-197). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
[9]Strike, K. A., & Posner, G. J. (1992). A revisionist theory of conceptual change. R.A. Duschl & R.J. Hamilton (Eds.), Philosophy of science: Cognitive psychology and educational theory and practice (pp. 147-176). Albany, NY: State University of New York Press.
[10]Gabel, D.L. (Ed.). (1994). Handbook of research on science teaching and learning. New York: Simon ve Schuster Macmillan.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6