Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri YNO 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ TAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ TAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Umut Orhan

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, bilimsel bir çalışmayı (makale, bildiri, rapor, kitap) tasarlamak, yürütmek ve raporlandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel mantığını kazanmak ve sorgulayıcı, araştırıcı bir düşünme biçimi kazandırmaktır.

Course Content

Dersin içeriği ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki Haftalık Konular kısmında belirtilmiştir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim ve bilim felsefesi ile yöntem bilgisi arasındaki ilişkiyi anlayabilir ve yorumlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yöntem hakkında öğrendiklerini araştırma konusu belirlerken ve herhangi bir araştırma sürecinde kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Araştırmanın odağındaki konuyla ilgili daha önce yapılmış görgül ve kavramsal çalışmaları sorgulayabilir ve yapacağı araştırma ile ilişkilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Araştırma soru ve hipotezlerini sınıflandırabilir ve bu doğrultuda araştırma için uygun araştırma hipotez ve sorularını formüle edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Bağlamına uygun bir araştırma süreci tasarlayabilir ve araştırma stratejisi önerebilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Araştırma bulgularını tartışarak uygun şekilde raporlaştırabilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Bilimsel üslubun ne olduğu ile ilgili bir kavrayış geliştirir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Bilim Felsefesi, Bilgi ve Bilimsel Bilgi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Araştırma Problemlerinin Belirlenmesi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Eleştirel Kaynak Taraması Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Araştırma Evreni ve Örnekleme Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi, Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Ara sınav Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Temel Veri Analiz Yöntemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Sonuç: Başarılı Bir Bilimsel Çalışma İçin İpuçları Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>Altunışık, Coşkun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Y&ouml;ntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi.</p>
Course Resources

Diğer Kaynaklar : Saunders, M. Lewis, P. and Thornhill, A. (1997) Research Methods for Business Students, London: Financial Times
Sekaran, U. (1992) Research Methods for Business, Canada: John Wiley & Sons, 2nd Edition.
Gökçe, B. (1992) Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6