Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yönetimde Çağdaş Yaklaşimlar YNO 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi PINAR MEMİŞ SAĞIR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi PINAR MEMİŞ SAĞIR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yönetim disiplini konusunda özellikle modernizm sonrası (postmodern) dönemde meydana gelen paradigma değişimlerinin veya yönetim yaklaşımlarındaki farklılaşmanın temellerini sorgulamak, yönetsel düşüncedeki teorik tartışmaların iç yüzünü kavramak dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç, öğrencilerin yönetim biliminin düşünsel evrimine ilişkin yaklaşımları eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde ele almalarını sağlayabilmektir.

Course Content

Bu derste öncelikle modernizm ve postmodernizm kavramı yönetsel yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacaktır. Yönetim teorileri ve yeni yönetim yaklaşımları farklı paradigmalar çerçevesinde eleştirel tarzda incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eleştirel bir tarzda yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Modernizm ve postmodernizm farkını kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Modernizm ve postmodernzm kavramlarını yönetsel yaklaşımlar çerçevesinde ele alabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Yönetim yaklaşımlarındaki değişimin nedenlerini sorgulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Yönetim yaklaşımlarındaki değişimin diğer bilim dallarıyla ilişkisini sorgulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Yönetimde "yeni" olarak ifade edilen yaklaşımların ne ölçüde yeni olduğunu sorgulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 Yönetimde yeni yaklaşımların tarihsel arkaplanını araştırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Guru söyleminin iç yüzünü kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
12 Fen bilimlerindeki değişimin sosyal bilimler alanına yansımasını kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Yaklaşımları mukayeseli olarak ele alabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
14 Dersin genel değerlendirmesini yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modernizm ve Postmodermizm Tutar, Hasan (2014) Bilim ve Sözde Bilim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Lyotard, Jean François (1997), Postmodern Durum, Çev: Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, Ankara.
2 Yönetime postmodern yaklaşımlar Tutar, Hasan (2014) Bilim ve Sözde Bilim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, CLEGG, Stewart, Modern Organization: Organization Studies In The Postmodern World, Sage, London-1990.
3 Postmodernizm ve eleştirel bakış Lyotard, Jean François (1997), Postmodern Durum, Çev: Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, Ankara.
4 Modern ve postmodern örgüt yapıları Calas, Martha, B., Smircich (1999), L., Past Postmodernism? Reflections and Tentative Directions, Academy of Management Rewiew, 24 (4): 649-671.
5 Yeni Yönetim Teknikleri ve Yeni Yönetim Araçları Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, İstanbul: Beta
6 Toplam Kalite Yönetimi Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, İstanbul: Beta
7 Temel Yetenek- Dış kaynaklardan yararlanma ve Stratejik Küçülme Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, İstanbul: Beta
8 Süreç Yönetimi ve Değişim Mühendisliği Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, İstanbul: Beta
9 Kıyaslama Dalay İ. Ve Coşkun R., Altunışık R. (2002), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul: Beta
10 Şebeke, Matriks ve Sanal Organizasyonlar Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, İstanbul: Beta
11 Öğrenen organizasyonlar Senge Peter M.(1993), Beşinci Disiplin, Çeviren: Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
12 Öğrenen organizasyonlar ve işletme performansı Senge Peter M.(1993), Beşinci Disiplin, Çeviren: Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
13 Personel güçlendirme Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, 7. Baskı, İstanbul: Beta
14 Stratejik İşbirlikleri UYARGİL, Cavide (2004), Şirket Birleşmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, Editörler: SÜMER H. Ve H. PERSTEINER, Şirket Birleşmeleri, Alfa, İstanbul
Resources
Course Notes <p>Yukarıda belirtilen kitaplar, kitap b&ouml;l&uuml;mleri ve makaleler</p>
Course Resources

Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Çev. Mehmet Küçük, Dost Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara,  Şaylan, G. (1999), Postmodernizm, İmge Kitabevi, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 17 17
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6