Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Sanati II SNT 104 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sanat da zevk ve estetik anlayışının gelişimi sağlananır.
Course Content Türk sanatının İslamiyetten önceki dönemi kronolojik olarak ele alınır.
Zevk ve estetik anlayışının gelişimi sağlanır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk sanatının Dünya kültürleri içindeki özgünlüğünü ifade eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Sanatının mimari süsleme türlerini adlandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk sanatının mimari yapı türlerini adlandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk Sanatının mimari örtü sistemini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk sanatının tarihsel süreçteki üslup birliğini tanıtır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk sanatının artistik unsurlarını anlatır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Sanatı (İslamiyetten sonra)na Giriş
2 Türk Sanatının İslam Sanatında Ortaya Çıkışı
3 Karahanlılar
4 Gazneliler
5 Büyük Selçuklular
6 Büyük Selçuklu Atabeylikleri
7 Anadolu Selçukluları Öncesi Anadolu Beylikleri
8 Anadolu Selçukluları
9 Anadolu Selçukluları Sonrası Anadolu Beylikleri
10 Yarıyıl içi sınavı(Vize)
11 Erken Devir Osmanlı Sanatı.
12 Klasik Devir Osmanlı Sanatı
13 Geç Devir Osmanlı Sanatı d
14 Türkiye Cumhuriyeti Sanatı
Resources
Course Notes
Course Resources ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı, C.I, M.E.B yayını, İstanbul 1972.
DİYARBEKİRLİ, Nejat; Hun Sanatı, M.E.B yayını, İstanbul 1972.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 2